bangkokair.com ใช้ "คุกกี้" เพื่อเพิ่มประสิทธ์ภาพในการใช้งานของท่าน หากท่านปิดข้อความนี้ หรือยังใช้งานเว็บไซต์อยู่ เราคาดว่าท่านจะยอมรับเงื่อนไขนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ที่เราใช้ หรือดูวิธีลบคุกกี้ คลิกที่นี่
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

เงื่อนไขการบิน

เงื่อนไขในการขนส่งนิยามคำจำกัดความลักษณะการปรับ/บังคับใช้บัตรโดยสารค่าโดยสาร ภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บต่าง ๆการสำรองการแจ้งเช็คอิน และการขึ้นเครื่องโดยสารการปฏิเสธและการข้อจำกัดของการเดินทางกระเป๋าสัมภาระการกำหนดตาราง ความล่าช้า และการยกเลิกเที่ยวบินการขอรับเงินคืนการดำเนินการเกี่ยวกับอากาศยานที่อยู่ระหว่างการเดินทางการบริการจัดการบริการเสริมต่าง ๆลักษณะธรรมเนียมการบริหารจัดการการดำเนินการแทนของอากาศยานความรับผิดต่อความเสียหายกรอบระยะเวลาในการเรียกร้อง และการดำเนินการต่าง ๆเงื่อนไขอื่น ๆการตีความหมายแผนสำรอง

การขนส่งทั้งการโดยสารของผู้โดยสาร และกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารได้รับการดูแลตามระเบียบข้อบังคับ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีความชัดเจน และเกี่ยวข้อง

เติมเต็มการเดินทางของคุณ

ให้การเดินทางของคุณง่าย และสะดวกกว่าที่เคย ประทับใจไปกับบริการพิเศษตลอดเส้นทาง