เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

สัมภาระพิเศษ

โทรทัศน์

สายการบินบางกอกแอร์เวยส์รับโทรทัศน์เป็นสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ตามข้อกำหนดดังนี้

  • ขนาดของโทรทัศน์ความยาวไม่เกิน 1.40 เมตร (140 เซนติเมตร หรือ 55 นิ้ว)
  • บรรจุภัณฑ์มีความแข็งแรง มีวัสดุกันกระแทกด้านในและเหมาะสมกับการขนส่ง
  • กรณีโทรทัศน์และสัมภาระทั้งหมดมีน้ำหนักเกิน ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าบริการสัมภาระส่วนเกินตามเกณฑ์ปกติ

หมายเหตุ : สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการรับหากตรวจพบว่าการบรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะกับการขนส่ง