เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

สัมภาระพิเศษ

อุปกรณ์ตกปลา

ATR/AIRBUS :

  • รับได้ในทุกเที่ยวบิน โดยอุปกรณ์จะต้องโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องเท่านั้น
  • ความยาวของอุปกรณ์ต้องไม่เกิน 109 นิ้ว (277 ซม.) สำหรับเครื่อง Airbus และไม่เกิน 170 ซม. สำหรับเครื่อง ATR.
  • อุปกรณ์ตกปลา 1 ชุด ประกอบด้วย กล่องใส่อุปกรณ์ตกปลา, สวิงจับปลา, รองเท้าบู๊ต, รอก และคันเบ็ด
  • อุปกรณ์ตกปลาต้องจัดเก็บอย่างเหมาะสม