เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

สัมภาระพิเศษ

กระดานโต้คลื่น

  • กระดานโต้คลื่นสามารถโหลดเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้สำหรับ เครื่องบินประเภทแอร์บัส ความยาวจะต้องไม่เกิน 277 ซม.หรือ 109 นิ้ว และเครื่องบินประเภท AT72 ความยาวจะต้องไม่เกิน 170 ซม.
  • จำนวนการรับกระดานโต้คลื่นต่อรุ่นของเครื่องบิน
    • 1 บอร์ดสำหรับเครื่องบินประเภท AT72 
    • 3 บอร์ดสำหรับเครื่องบินประเภทแอร์บัส