เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

สัมภาระพิเศษ

รถเข็นเด็กแบบพับได้

รถเข็นเด็กแบบพับได้สามารถนำขึ้นเครื่องและจัดเก็บในช่องใส่สัมภาระภายในห้องผู้โดยสาร โดยขนาดไม่เกิน สัมภาระถือขึ้นเครื่อง

ในกรณีที่ช่องใส่สัมภาระภายในห้องผู้โดยสารไม่สามารถจัดเก็บรถเข็นเด็กได้ เจ้าหน้าที่จะจัดเก็บรถเข็นเด็กในบริเวณช่องเก็บสัมภาระใต้เครื่อง ทั้งนี้เมื่อถึงปลายทางผู้โดยสารสามารถแจ้งพนักงานเพื่อขอรับรถเข็นเด็กได้ที่บริเวณหน้าประตูเครื่อง(ขึ้นอยู่กับกฏของสนามบินในแต่ละประเทศ)