เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

สัมภาระพิเศษ

อุปกรณ์กอล์ฟ

ATR/AIRBUS :

  • รับได้ในทุกเที่ยวบิน โดยอุปกรณ์จะต้องโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องเท่านั้น
  • อุปกรณ์กอล์ฟ 1 ชุด ต่อ 1 คน
  • อุปกรณ์ตีกอล์ฟ 1 ชุด ประกอบด้วย ถุงกอล์ฟ, ไม้กอล์ฟ และรองเท้ากอล์ฟ