เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

สัมภาระพิเศษ

อุปกรณ์กอล์ฟ

ATR/AIRBUS :

  • รับได้ในทุกเที่ยวบิน โดยอุปกรณ์จะต้องโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องเท่านั้น
  • อุปกรณ์กอล์ฟ 1 ชุด ต่อ 1 คน
  • อุปกรณ์ตีกอล์ฟ 1 ชุด ประกอบด้วย ถุงกอล์ฟ, ไม้กอล์ฟ และรองเท้ากอล์ฟ
  • ขนาดของอุปกรณ์ต้องไม่เกิน 50 x 100 x 50 เซนติเมตร (ความกว้าง x ความยาว x ความสูง )สำหรับเครื่องบินประเภท AT72
    หมายเหตุ : หากขนาดของอุปกรณ์กอล์ฟเกินกว่าขนาดที่กำหนด สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการรับขนส่ง เนื่องจากข้อจำกัดของห้องบรรทุกสัมภาระของเที่ยวบินที่ให้บริการโดยเครื่องบินรุ่นเอทีอาร์