เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

สัมภาระพิเศษ

จักรยาน

บิน ไป ปั่น โหลดจักรยานขึ้นเครื่องฟรี !

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ยินดีมอบสิทธิ์พิเศษแด่ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมจักรยานกับบางกอกแอร์เวย์ส ในทุกเส้นทาง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการโหลด ตามเงื่อนไขดังนี้

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับทุกเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์สให้บริการโดยเครื่องบินรุ่นแอร์บัส แต่วันนี้ เป็นต้นไป
  หมายเหตุ : สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ได้กับเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์สให้บริการโดยเครื่องบินรุ่นเอทีอาร์
 • จำกัดสิทธิ์พิเศษ 1 คัน ต่อผู้โดยสาร 1 ท่าน หากมีมากกว่า 1 คัน คันที่ 2 ขึ้นไปจะคำนวนค่าน้ำหนักสัมภาระตามปกติ
 • เพื่อจุดประสงค์สำหรับท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สามารถใช้ขนย้ายในเชิงพาณิชย์
 • ผู้โดยสารต้องแจ้งความประสงค์การใช้สิทธิ์พิเศษนี้ ก่อนเดินทางอย่างน้อย 24 ชม.
 • น้ำหนักสัมภาระรวมของผู้โดยสารจะไม่ถูกนับในสิทธิ์พิเศษนี้
 • สิทธิ์พิเศษนี้ สงวนเฉพาะผู้ที่มีความประสงค์จะนำจักรยานโหลดใต้เครื่องเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1771 หรือ สำนักงานขายบางกอกแอร์เวย์ส หรือ อีเมล [email protected]

ข้อมูลทั่วไปในการเดินทางพร้อมจักรยาน
รุ่นของเครื่องบิน จำนวนต่อเที่ยวบิน ค่าใช้จ่าย เงื่อนไขในการรับ
เอทีอาร์72 1 หากจักรยานมีน้ำหนักรวมเกินกว่าที่กำหนด จะถูกประเมินด้วยอัตราค่าธรรมเนียมของสัมภาระเกินกำหนด
 • จักรยานต้องพับได้และบรรจุอย่างเหมาะสมลงในกระเป๋าใส่จักรยานแบบแข็งหรือฮาร์ดเคส หากเป็นกระเป๋าใส่จักรยานแบบอ่อนหรือซอฟต์เคส จำเป็นต้องกรอกและลงนามในป้ายติดกระเป๋าสัมภาระที่มีข้อจำกัด (LRT)
 • จักรยาน ต้องมีขนาดไม่เกิน:
  • เครื่องบินรุ่นเอทีอาร์ : 50 x 100 x 50 เซนติเมตร
  • เครื่องบินรุ่นแอร์บัส : 145 x 160 x 110 เซนติเมตร
แอร์บัส
319/320
93
หมายเหตุ : 1. หากจักรยานของท่านไม่ได้บรรจุอย่างเหมาะสม สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการรับขนส่งและจำกัดความรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหาย
                2. ผู้โดยสารลงนามในป้ายติดกระเป๋าสัมภาระที่มีข้อจำกัด (LRT) ด้านหลังป้ายติดกระเป๋าสัมภาระ เพื่อยินยอมรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดต่อสิ่งของด้านในกระเป๋าสัมภาระระหว่างการขนส่งโดยอากาศยาน
                3. จำนวนขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่างในการระวาง