เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

การขอคืนเงิน

หากท่านสำรองที่นั่งผ่านตัวแทนจำหน่าย* โปรดติดต่อตัวแทนเดิมที่ออกบัตรโดยสารให้ท่านเพื่อขอรับเงินคืน
*ตัวแทนจำหน่ายผ่านช่องออนไลน์รวมถึงการซื้อผ่าน Traveloka, Expedia เป็นต้น

หมายเหตุ :
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการคืนเงินได้ที่ [email protected] ช่วงเวลาทำการ 08.00 - 17.30 น. (GMT +7 เวลาประเทศไทย)
  • สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบัตรโดยสารตามสกุลเงินและผ่านรูปแบบเดิมที่ทำการชำระค่าบัตรโดยสารมา
  • การขอรับเงินคืนโดยความสมัครใจจะถูกดำเนินการได้จากสายการบินที่ออกบัตรโดยสารหรือจากตัวแทนเท่านั้น
  • บัตรโดยสารประเภทที่ขอคืนเงินไม่ได้ ทางสายการบินฯ สามารถคืนได้แค่เฉพาะค่าภาษีและภาษีสนามบินโดยมีค่าปรับเพิ่มเติม
  • สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการขอคืนเงิน โปรดตรวจสอบได้ที่นี่ (www.bangkokair.com/pages/conditions/refunds)
รหัสสำรองที่นั่ง
Email Address
หมายเลขโทรศัพท์