เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

ความเป็นส่วนตัว

1. บทนำ

 • 1.1 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("เรา" หรือ "PG") มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ เราจึงได้กำหนดแนวทางที่เราใช้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากคุณ เมื่อคุณเดินทางกับเรา ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เข้าชมเว็บไซต์หรือเข้าถึงแอพพลิเคชั่นของเรา หรืออย่างอื่นอย่างใดในการโต้ตอบกับเรา
 • 1.2 นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเรา โดยครอบคลุมรายละเอียดดังนี้
  • ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
  • วิธีการที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  • การใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  • การส่ง การจัดเก็บ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
  • สิทธิของคุณ และการติดต่อเรา
  • การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ
  • การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
 • 1.3 ถ้าคุณอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ในระหว่างที่คุณติดต่อกับเรา (ยกเว้นกรณีที่คุณอยู่ใน EEA เพื่อจุดประสงค์ด้านการเดินทางเพียงอย่างเดียว) โปรดอ่าน ภาคผนวกของยุโรป

2. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของการเก็บรวบรวมและประเภท ของบริการที่คุณร้องขอ เราจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับคุณ

 • 2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ เช่น ชื่อ ภาพถ่าย เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขหนังสือเดินทาง สัญชาติ เอกสารประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขที่สามารถระบุตัวตนอื่นๆ
 • 2.2 ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล
 • 2.3 ข้อมูลการชำระเงิน เช่น ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิต และรายละเอียดบัญชีธนาคาร
 • 2.4 ข้อมูลการเดินทาง เช่น กำหนดการเดินทางของคุณ (เช่น การจองเที่ยวบิน, การจองโรงแรม) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมเดินทาง การเลือกที่นั่งและอาหารพิเศษ การร้องขอบริการบนเที่ยวบิน และบริการช่วยเหลือพิเศษหรือบริการเสริมใดๆ
 • 2.5 ข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัสของคุณ และ/หรือโปรแกรมสะสมคะแนนอื่นๆ เช่น หมายเลขสมาชิก รายละเอียดการลงทะเบียน (ชื่อผู้ใช้และรายละเอียดการลงชื่อเข้าใช้) จำนวนคะแนน กิจกรรมการสะสมคะแนน และแลกคะแนนของคุณ
 • 2.6 ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจและความต้องการของคุณ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ความสนใจและความต้องการของคุณ ตามประสบการณ์ก่อนหน้านี้ของคุณกับเรา รวมถึงการจัดเตรียมการเดินทางก่อนหน้านี้ของคุณ ประสบการณ์ในห้องรับรองและบนเที่ยวบิน หรือการเข้าร่วมในการวิจัยทางการตลาด และการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
 • 2.7 ข้อมูลการติดต่อระหว่างกัน หากคุณติดต่อเรา เราจะเก็บบันทึกการติดต่อดังกล่าว รวมถึงการโทรศัพท์ผ่านศูนย์บริการลูกค้าของเรา การติดต่อเราผ่านการแนะนำติชมบริการ หรือในโซเชียลมีเดีย
 • 2.8 การใช้งานเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และสื่อดิจิทัลอื่นๆ เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ (www.bangkokair.com) หรือใช้แอพพลิเคชั่นของเรา เราอาจรวบข้อมูล IP Address ของคุณ ข้อมูลตำแหน่ง ประเภทของบราวเซอร์ ระบบการทำงาน พฤติกรรมการท่องเว็บ ระยะเวลาการใช้งาน เว็บไซต์ที่อ้างอิง ความสนใจและการใช้โปรแกรมผ่านคุกกี้และเทคโนโลยีติดตามอื่นๆ

3. วิธีการที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 • 3.1 เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณโดยตรง หรือจากตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจ เช่น เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือขอรับบริการผ่านเว็บไซต์ของเรา แอพพลิเคชั่นหรือช่องทางอื่นๆ ตัวอย่างเช่น การจองเที่ยวบิน การเช็คอิน การเข้าร่วมโปรแกรมสะสมคะแนน การขอรับความช่วยเหลือพิเศษ รวมไปถึงการทำธุรกรรมแบบออฟไลน์ เช่น การให้ข้อมูลผ่านเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร และการให้บริการที่สนามบินของเรา
 • 3.2 เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบุคคลที่สาม เช่น สายการบินพันธมิตร คู่ค้า ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ให้บริการของเรา ตัวแทนการท่องเที่ยว และหน่วยงานภาครัฐ

4. การใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการด้านการเดินทางของเรา
  • เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการด้านการเดินทางของเรา เช่น การจำหน่ายบัตรโดยสาร การสำรองที่นั่ง หรือบริการขนส่งสินค้า
  • เพื่อประมวลผลการชำระเงินและยืนยันตัวตนของคุณ
  • เพื่อทำการเช็คอิน บริการในห้องรับรอง การติดตามสัมภาระ บริการบนเครื่อง และการให้ความช่วยเหลือพิเศษตามที่คุณร้องขอ

  เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังพันธมิตรสายการบินของเรา พันธมิตรหรือผู้ประกอบการขนส่ง ในการประสานงานและอำนวยความสะดวกในการเตรียมการเดินทางของคุณ (เช่น การเชื่อมต่อเที่ยวบินระหว่างเมือง) หากผู้โดยสารต้องการขอความช่วยเหลือพิเศษสำหรับการเดินทาง (เช่น ความช่วยเหลือทางการแพทย์ หรือร้องขออาหารพิเศษ) เราอาจแบ่งปันข้อมูลกับศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาล หรือคลีนิกที่ได้รับการรับรองและผู้ให้บริการด้านอาหารของเราเพื่อให้ความช่วยเหลือดังกล่าว

 • เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราอาจวิเคราะห์ข้อมูลที่คุณให้กับเราผ่านการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าหรือการวิจัยการตลาด (เช่น การจัดเตรียมการเดินทางก่อนหน้านี้ของคุณ การกำหนดช่องทางการสื่อสาร) และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นของคุณ (เช่น ผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณเรียกดู) เพื่อให้เข้าใจถึงความสนใจและความต้องการของคุณ เราอาจพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อให้ตรงกับความสนใจและความต้องการของคุณได้ดียิ่งขึ้น เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เช่น พันธมิตรสายการบินของเรา พันธมิตร หรือผู้ประกอบการขนส่ง และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโปรแกรมฟลายเออร์โบนัสและโปรแกรมสะสมคะแนนอื่นๆ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถปรับปรุงและพัฒนาการบริการที่เหมาะกับคุณเช่นกัน

 • เพื่อสื่อสารกับคุณ
  • เพื่อให้การบริการสนับสนุนลูกค้า เช่น ส่งข้อมูลเที่ยวบิน และแจ้งเตือนเที่ยวบิน
  • เพื่อตอบคำถามหรือตอบสนองข้อร้องเรียนจากคุณ
  • เพื่อจัดการเรื่องการคืนเงินและการเรียกร้องใดๆ (เช่น การเรียกร้องสัมภาระสูญหาย และเที่ยวบินล่าช้า)
 • เพื่ออำนวยความสะดวกในโปรแกรมฟลายเออร์โบนัส และ/หรือโปรแกรมสะสมคะแนนอื่นๆ

  หากคุณเป็นสมาชิกของโปรแกรมฟลายเออร์โบนัสและโปรแกรมสะสมคะแนนอื่นๆ เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อดำเนินการตามโปรแกรม เช่น เมื่อคุณใช้บริการของเรา คุณอาจได้รับคะแนนและแลกรับรางวัลด้วยคะแนนของคุณ

 • เพื่อการตลาด
  • เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารล่าสุดและข้อเสนอพิเศษ ตามที่คุณได้เลือกการรับข้อมูลเหล่านี้
  • เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และบริษัทในกลุ่ม และคู่ค้าทางธุรกิจของเรา เช่น พันธมิตรสายการบิน พันธมิตร หรือผู้ประกอบการขนส่ง และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโปรแกรมฟลายเออร์โบนัส
  • เราอาจติดต่อสื่อสารด้านการตลาดกับคุณ ผ่านทางจดหมาย อีเมล SMS โทรศัพท์ และโซเชียลมีเดีย ในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้เราจะขอความยินยอมจากคุณในขณะที่ เรารวบรวมข้อมูลจากคุณเพื่อดำเนินการด้านการตลาดประเภทนี้
  • เราจะให้ทางเลือกแก่คุณในการยกเลิกการสมัครสมาชิกหรือไม่รับการติดต่อสื่อสาร เพื่อกิจกรรมการตลาดทางตรงที่ส่งถึงคุณ และคุณสามารถเลือกไม่เข้าร่วมได้โดยการติดต่อเราตามที่ระบุไว้ใน “ข้อ 6. สิทธิของคุณ และการติดต่อเรา” ด้านล่าง

  เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทในกลุ่มของเราและคู่ค้าทางธุรกิจ เช่น พันธมิตรสายการบิน พันธมิตรหรือผู้ประกอบการขนส่ง และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโปรแกรมฟลายเออร์โบนัส และผู้ให้บริการเครือข่ายสังคม เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการตลาด ซึ่งอาจเป็นประโยชน์สำหรับคุณ

 • เพื่อความมั่นคงและปลอดภัย

  เราอาจจะดำเนินการตรวจสอบและตรวจติดตามบนเที่ยวบิน เพื่อความมั่นคงและปลอดภัย ของพนักงานและบุคลากรของเรา และปฏิบัติตามขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตน เพื่อป้องกันการทุจริตและการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งอาจรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อหน่วยงานควบคุมดูแลที่สนามบิน หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง หน่วยงานศุลกากร และหน่วยควบคุมความปลอดภัยในการเดินทางข้ามพรมแดน

 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อผูกพันทางกฎหมาย

  เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบหรือการเจรจากับหน่วยงานกำกับดูแลของเราตามความเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการเปิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลที่สาม หน่วยงานที่ดำเนินการฟ้องร้องคดีและบังคับใช้กฎหมาย การดำเนินคดีหรือการสอบสวนโดยบุคคลดังกล่าวในทุกที่หรือในกรณีจำเป็นที่ต้องทำเช่นนั้น ในกรณีที่ได้รับอนุญาตเราจะส่งคำขอดังกล่าวหรือแจ้งให้คุณทราบก่อนที่จะตอบสนอง เว้นแต่การกระทำเช่นนั้นจะกระทบต่อการป้องกันหรือตรวจสอบอาชญากรรม

 • เพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของเราสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

  เพื่อให้แน่ใจว่าบริการออนไลน์ของเรา รวมถึง www.bangkokair.com และแอพพลิเคชั่นสำหรับมือถือ พร้อมใช้งาน เราอาจประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับเว็บเบราว์เซอร์ พฤติกรรมการใช้งานบนแอพพลิเคชั่นของคุณ ข้อมูลสถานที่ IP Address ที่เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ หรือเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกันเพื่อกำหนดการตั้งค่าที่ดีที่สุดสำหรับการบริการบนออนไลน์ของเรา และเพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้

 • เพื่อการปรับโครงสร้าง หรือปรับเปลี่ยนธุรกิจของเรา

  ในกรณีที่เรา (1) อยู่ภายใต้การเจรจาต่อรองการขายธุรกิจหรือส่วนหนึ่งของธุรกิจแก่บุคคลที่สาม (2) จะขายธุรกิจให้กับบุคคลที่สาม หรือ (3) มีการปรับโครงสร้างบริษัทใหม่ เราอาจจำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง (หรือที่ปรึกษา) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบเพื่อวิเคราะห์การเสนอขายหรือปรับโครงสร้างบริษัทใหม่ นอกจากนี้เราอาจต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่หรือบุคคลที่สาม หลังจากการขายหรือปรับโครงสร้างบริษัท เพื่อให้พวกเขาใช้ภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกันตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

โปรดทราบว่านอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลที่เราได้ระบุไว้ข้างต้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวให้กับผู้ให้บริการ (เช่น ผู้ประกอบการด้านไอที ผู้ให้บริการชำระเงิน หน่วยงานด้านการตลาด ผู้ให้บริการด้านอาหาร) ผู้รับเหมา (เช่น ศูนย์บริการลูกค้า) ตัวแทน (เช่น ตัวแทนการท่องเที่ยว) ที่ปรึกษา (เช่น ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย การเงิน หรือธุรกิจ) และบริษัทในเครือที่ดำเนินการในนามของเรา รวมทั้งบริษัทในกลุ่มของเรา

5. การส่ง การจัดเก็บ และการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

 • 5.1 การรักษาความปลอดภัย

  การรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต หรือเว็บไซต์นั้น ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะปลอดภัยจากถูกเจาะระบบ อย่างไรก็ตาม เราจะใช้มาตรการทางเทคนิคและการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการคุ้มครองตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้กับเราจะถูกจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยของเราหรือผู้ให้บริการของเรา การเข้าถึงหรือใช้งานข้อมูลนี้อยู่ภายใต้นโยบายและมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยของเรา เราจะใช้มาตรการทางเทคนิคและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวมไว้ เช่น เราใช้โปรโตคอลความปลอดภัย (Secure Sockets Layer: SSL) สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต ในกรณีที่เราได้มอบ (หรือคุณได้เลือก) รหัสผ่านที่จะทำให้คุณสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูลใดๆที่เราส่งถึงคุณ และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยอื่นใดที่เราได้แจ้งให้คุณทราบ เราขอให้คุณไม่เปิดเผยรหัสผ่านนี้กับผู้อื่น

 • 5.2 การส่งออกข้อมูลส่วนบุคคล

  ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกส่งไปจัดเก็บ และ/หรือเข้าถึงได้โดยพนักงานหรือผู้ให้บริการที่อยู่นอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่ ซึ่งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีมาตรฐานที่ต่ำกว่าประเทศที่คุณอาศัยอยู่

 • 5.3 ระยะเวลาการเก็บรักษา

  ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเราจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นทางธุรกิจและข้อกำหนดทางกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะปลอดภัยตราบเท่าที่วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย หรือการดำเนินการทางกฎหมายใดๆ ตัวอย่างเช่น เราอาจเก็บรักษา (1) รายละเอียดของธุรกรรมและการติดต่อจนกว่าระยะเวลาการเรียกร้องที่เกิดจากการทำธุรกรรมกับเราหมดอายุแล้ว หรือ (2) ข้อมูลบางอย่างเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไป ข้อมูลดังกล่าวจะถูกทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ (และข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนนี้จะได้รับการเก็บรักษาไว้) หรือถูกทำลายทิ้งอย่างปลอดภัย

6. สิทธิของคุณและการติดต่อเรา

 • 6.1 สิทธิของคุณ

  คุณสามารถร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือขอให้อัพเดตและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในบางกรณีคุณอาจมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อ

  • ขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราไม่มีข้ออ้างทางกฎหมายที่จะใช้ได้ต่อไป
  • ในกรณีที่การประมวลผลขึ้นอยู่กับความยินยอม โปรดแจ้งถอนความยินยอมของคุณเพื่อให้เราหยุดการประมวลผลนั้น
  • ขอให้เราส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเราและเรายังถือเก็บไว้ ให้กับบุคคลที่สามทางอิเล็กทรอนิกส์
  • คัดค้านการประมวลผลใดๆ ที่เรายึดตามผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่ว่าเหตุผลของเราในการดำเนินการนั้นมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิในการคุ้มครองข้อมูลของคุณ
  • ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ขณะที่คำร้องเรียนอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ

  คำร้องขอใช้สิทธิของคุณ ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร และโปรดระบุชื่อของคุณ อีเมล และหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัส หรือรหัสการจองหรือรหัสการสำรองที่นั่ง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถระบุข้อมูลของคุณได้ง่ายขึ้น

 • 6.2 สิทธิในการเลือกไม่รับการสื่อสารทางการตลาด

  คุณมีสิทธิในการเลือกไม่รับการสื่อสารทางการตลาดของเราได้ตลอดเวลา โดย

  • ปฏิบัติตามคำแนะนำในการเลือกไม่เข้าร่วมที่แสดงไว้ในการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง
  • แก้ไขการตั้งค่าบัญชีที่เกี่ยวข้องเพื่อยกเลิกการสมัคร หรือ
  • ส่งคำขอไม่รับการสื่อสารทางการตลาด ไปยังรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในส่วน “ติดต่อเรา” ด้านล่าง
 • 6.3 ติดต่อเรา

  หากคุณมีคำถามใดๆเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราได้ที่:
  สำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชั้น 19
  เลขที่ 99 หมู่ 14 ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  หรืออีเมล์ไปที่ [email protected]
  เราได้แต่งตั้งตัวแทนในสหภาพยุโรป เพื่อวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย EU GDPR หากคุณอยู่ในสหภาพยุโรปและต้องการติดต่อเรา คุณสามารถส่งคำขอของคุณไปที่:
  Hartz & Datenschutz Partner GmbH
  Ludwig-Uhland-Str. 20 A
  D - 63322 Rodermark
  Germany
  Email: [email protected]

7. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของเรา อาจมีลิงก์เชื่อมไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หากคุณไปตามลิงก์เหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีผลกับเว็บไซต์อื่นๆ คุณควรใช้ความระมัดระวังเมื่อออกจากเว็บไซต์ของเรา และโปรดอ่านคำชี้แจงสิทธิความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ เราไม่มีการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งออกไปหรือได้รับจากบุคคลภายนอกเหล่านี้

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความส่วนตัว

เราอาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและการดำเนินงานของเรา รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยนโยบายฉบับล่าสุดจะประกาศบนเว็บไซต์ของเราที่ www.bangkokair.com

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีการปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564