เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

เดินทางกับสัตว์เลี้ยง


งดให้บริการในเที่ยวบินที่ดำเนินการบินโดยเครื่องบินประเภทแอร์บัส A319/A320 เป็นการชั่วคราว

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง เจ้าหน้าที่จะนำสัตว์เลี้ยงของท่านไปโหลดไว้ที่ห้องบรรทุกสัมภาระใต้ท้องเครื่องบินในบริเวณที่มีระบบควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม และปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทเครื่อง จำนวนที่รับ ขนาด
(ยาว x กว้าง x สูง)
น้ำหนัก (รวมกรง)
AT72 2 80 x 45 x 65 20 KG
A319 2 100 x 60 x 75 60 KG
A320 3 100 x 60 x 75 60 KG

หมายเหตุ - หากท่านต้องการขนส่งสัตว์เลี้ยงของท่านไปกับแผนกขนส่งสินค้าของ Bangkok Airways กรุณาติดต่อแผนกขนส่งสินค้าของ Bangkok Airways เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอความช่วยเหลือ