เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

การเดินทางขณะตั้งครรภ์


ความปลอดภัยของผู้โดยสารและบุตรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา ทางสายการบินขอแนะนำให้ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์ขอคำปรึกษาจากแพทย์ก่อนวางแผนการเดินทางเพื่อป้องกันความเสียงที่อาจจะเกิดขึ้นกับทั้งผู้โดยสารและบุตรในครรภ์ และเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการเช็คอิน

ท่านผู้โดยสารอาจจำเป็นต้องนำเอกสารทางการแพทย์อื่นๆ ติดตัวสำหรับการเดินทาง เอกสารที่ท่านจะต้องแสดงจะขึ้นอยู่กับระยะการตั้งครรภ์ของท่าน โดยท่านสามารถตรวจสอบได้ตามตารางด้านล่าง
 

ระยะเวลาตั้งครรภ์ แบบฟอร์มแจ้งการตั้งครรภ์ ใบรับรองแพทย์
ภายในระยะเวลา 28 สัปดาห์
( 28 สัปดาห์เท่ากับ 27 สัปดาห์ + 7 วัน)
ไม่ต้องมีเอกสาร ไม่ต้องมีเอกสาร
เริ่มต้นสัปดาห์ที่ 29 จนถึงปลายสัปดาห์ที่ 32
(เริ่มต้นสัปดาห์ที่ 29 เท่ากับ สัปดาห์ที่ 28 + 1วัน), (ปลายสัปดาห์ที่ 32 เท่ากับ 31 สัปดาห์ +7วัน), (ไม่เกินกว่า 32 สัปดาห์เท่ากับ 32 สัปดาห์พอดี)
ต้องมีเอกสาร ไม่ต้องมีเอกสาร
เริ่มต้นสัปดาห์ที่ 33 จนถึงปลายสัปดาห์ที่ 36
(เริ่มต้นสัปดาห์ที่ 33 เท่ากับ สัปดาห์ที่ 32 + 1วัน), (ปลายสัปดาห์ที่ 36 เท่ากับ 37 สัปดาห์ +7วัน), (ไม่เกินกว่า 36 สัปดาห์เท่ากับ 36 สัปดาห์พอดี)
ต้องมีเอกสาร ต้องมีเอกสาร
มากกว่า 36 สัปดาห์
(สัปดาห์ที่ 36 + 1 วันหรือมากกว่า)
ไม่อนุญาตให้เดินทางทางอากาศ

**ทางสายการบินไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารตั้งครรภ์เดินทางในช่วงเวลา 4 สัปดาห์สุดท้ายก่อนถึงกำหนดคลอด เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร

 

หมายเหตุ :