เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

Young travelers

ทารก (7 วันถึง 24 เดือน)

รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางกับทารก
  • เปลสำหรับเด็กอ่อน มีให้บริการในเที่ยวบิน บนเครื่องบินแบบ Airbus 319/320 ที่มีระยะเวลาบินมากกว่า 2 ชั่วโมง 30 นาที
  • สายการบินสามารถบริการเปลได้จำนวน 2 เปล ในห้องโดยสารชั้นประหยัด (Economy Class) และ 2 เปล ในห้องโดยสารชั้นธุรกิจ (Business Class)
  • หากผู้โดยสารต้องการใช้เปลเด็ก ต้องทำการแจ้งกับพนักงานอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนเวลาเดินทาง
  • เปลเด็กสามารถใช้ได้กับทารกที่มีน้ำหนักไม่เกิน 11 กิโลกรัม และสูงไม่เกิน 70 เซนติเมตร