เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

โหลดสัมภาระด้วยตนเอง


พิมพ์และติดป้ายติดสัมภาระได้ง่าย ๆ ที่ตู้เช็คอินอัตโนมัติ คุณสามารถโหลดสัมภาระด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอคิวที่เคาน์เตอร์เช็คอิน

สนามบินและจุดบริการโหลดสัมภาระด้วยตนเอง

การใช้บริการโหลดสัมภาระด้วยตนเอง

  1. เช็คอินผ่านเว็บไซต์, อุปกรณ์มือถือ, ตู้เช็คอินด้วยตนเอง หรือเช็คอินอัตโนมัติ
  2. พิมพ์และติดป้ายติดสัมภาระที่สัมภาระของคุณ
  3. ไปที่จุดโหลดสัมภาระด้วยตนเอง
  4. สแกนบาร์โค้ดบนบอร์ดดิ้งพาส
  5. วางสัมภาระของคุณที่สายพานรับสัมภาระ
  6. สแกนบาร์โค้ดบนป้ายติดสัมภาระ และทำตามขั้นตอนที่แสดงบนหน้าจอ
  7. สัมภาระของคุณจะถูกนำส่งเข้าสู่ระบบสายพานลำเลียงสัมภาระ
    หมายเหตุ : เที่ยวบินจากสนามบินหาดใหญ่ ผู้โดยสารต้องนำสัมภาระไปที่จุดตรวจสอบสัมภาระพร้อมกับแสดงบัตรรับเช็คอินสัมภาระ โดยสัมภาระจะถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสนามบิน
  8. ใบรับสัมภาระถูกพิมพ์ เพื่อให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน

เงื่อนไขของการใช้บริการโหลดสัมภาระด้วยตนเอง

สมาชิกฟลายเออร์โบนัส ที่เดินทางเที่ยวบินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จะได้รับน้ำหนักสัมภาระเพิ่ม คลิกเพื่อดูสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก