ตรวจสอบรายละเอียดที่นี่ สำหรับข่าวประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ COVID-19 รวมถึงตารางปรับลดเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์ส
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

ข่าวประชาสัมพันธ์

แชร์

บางกอกแอร์เวย์ส ชี้แจงกรณีตรวจสอบพบความผิดปกติในระบบเครือข่ายของบริษัทฯ

กรุงเทพฯ / 26 สิงหาคม 2564 – เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส  ถูกโจมตีด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งส่งผลให้มีการเข้าถึงระบบสารสนเทศของบริษัทฯ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและโดยไม่ได้รับอนุญาต

เมื่อบริษัทฯ ทราบเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ได้ดำเนินการตรวจสอบ และควบคุมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทันที  ในขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการสืบสวนอย่างเร่งด่วนเพื่อระบุข้อมูลอาจได้รับความเสียหาย และผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงดำเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงระบบ สารสนเทศของบริษัทฯ ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

จากการตรวจสอบเบื้องต้น บริษัทฯ พบว่าอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเข้าถึงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ได้รับอนุญาต อาทิ ชื่อ นามสกุล สัญชาติ เพศ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ข้อมูลหนังสือเดินทาง  ประวัติการเดินทาง ข้อมูลบัตรเครดิตบางส่วน และข้อมูลอาหารพิเศษของผู้โดยสาร อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และระบบความปลอดภัยด้านการบิน

บริษัทฯ ได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และเพื่อเป็นการป้องกันในเบื้องต้น บริษัทฯ แนะนำให้ผู้โดยสารติดต่อไปยังธนาคาร หรือผู้ให้บริการบัตรเครดิต และดำเนินการตามคำแนะนำของหน่วยงานดังกล่าว และเปลี่ยนรหัสผ่านที่อาจได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด

นอกจากนี้บริษัทฯ ขอให้ระมัดระวังกลโกงทางโทรศัพท์ รวมถึงอีเมลที่น่าสงสัยและมิชอบ เนื่องจากผู้โจมตีระบบอาจอ้างตนว่าเป็นสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เพื่อพยายามหลอกลวงในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (หรือที่เรียกกันว่า “phishing”) ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะติดต่อผู้โดยสารเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิต และ/หรือ ข้อมูลทางการเงิน และหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวผู้โดยสารควรดำเนินการตามกฎหมาย

สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว สามารถติดต่อสายการบินฯได้ตามช่องทางต่างๆดังนี้

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปกป้องและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โดยสารเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด และบริษัทฯขออภัยต่อความกังวล และความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในครั้งนี้>


26 August 2021