เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

ข่าวประชาสัมพันธ์

แชร์

บางกอกแอร์เวย์สร่วมลงนามในปฏิญญาต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่า

กรุงเทพฯ- เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดยนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ลงนามในปฏิญญาว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่า ร่วมกับสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ณ เมืองดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์

การลงนามในปฏิญญานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความตั้งใจที่จะร่วมช่วยแก้ไขปัญหาและหยุดยั้งการค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ผิดกฏหมาย รวมไปถึงการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในเรื่องของลักษณะ ขอบเขต และผลกระทบของการค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ผิดกฏหมายให้กับผู้โดยสาร ลูกค้า คู่ค้า และพนักงานบริษัทฯ ในการที่จะจำแนกและรายงานบรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงพฤติกรรมที่น่าสงสัยได้ โดยการปฏิบัติการในขั้นต้น จะมุ่งเน้นการลักลอบค้าสัตว์ป่าสงวนที่ใกล้สูญพันธุ์ เช่น ช้างแอฟริกัน แรด เสือบางสายพันธุ์ และตัวนิ่ม  เป็นต้น

นายพุฒิพงศ์  ปราสาททองโอสถ   กรรมการผู้อำนวยการใหญ่   สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส    กล่าวว่า   "บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพิทักษ์สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญเพื่อการปกป้องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยภาคอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศต่างร่วมกันแสดงความตระหนักถึงปัญหานี้ และได้ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์จากการค้าและการขนส่งโดยผิดกฎหมาย”

"ในฐานะหนึ่งในสายการบินชั้นนำระดับภูมิภาคที่ให้บริการผู้โดยสารจากทั่วทุกมุมโลก เราตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี ดังนั้น เราจึงมีนโยบายที่เข้มงวด โดยห้ามการขนส่งสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าบนเครื่องของบางกอกแอร์เวย์ส" คุณพุฒิพงศ์ กล่าวเสริม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังขยายขอบข่ายความมุ่งมั่นเพื่อจัดการกับผลกระทบต่างๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นองค์กร (Carbon Footprint for Organization) ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งในการแสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดำเนินงานขององค์กร ที่จะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโครงการรักษ์โลกดูแลโลก (Love Earth, Save Earth) ของบริษัทฯ ที่รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"


04 July 2016