เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

ข่าวประชาสัมพันธ์

แชร์

บางกอกแอร์เวย์สจัดกิจกรรมเยี่ยมชุมชนรอบสนามบินสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎ์รธานี  – เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส นำโดย นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และส่วนรับผิดชอบต่อสังคม ได้เดินทางไปเยี่ยมชุมชนบางรักษ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างกลุ่มอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน โดยมี 3 กลุ่มอาชีพเสริมได้แก่ กลุ่มทอฟฟี่กะทิ กลุ่มเพาะเห็ดแครง และกลุ่มกลองยาวหรรษา  ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “สานพลังชุมชน เพื่อพ่ออย่างพอเพียง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ที่บริษัทฯได้ลงนามประสานความร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชมเมื่อปี  2559    อีกทั้งทางคณะผู้บริหารยังมีโอกาสพบกับผู้อำนวยการโรงเรียนรอบบริเวณสนามบิน  จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบุณฑริการาม (วัดพังบัว) โรงเรียนบ้านบางรักษ์ และโรงเรียนบ้านปลายแหลม เพื่อพูดคุยและติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่บริษัทฯได้มีส่วนร่วมในการพัฒนามาตั้งแต่ปี 2560เช่น ระบบเครื่องกรองน้ำ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  เป็นต้น  นอกจากนี้คณะฯได้เดินทางไปยังมูลนิธิเด็กพิเศษเกาะสมุย เพื่อมอบเงินสนับสนุนที่ได้มาจากการจัดกิจกรรมแยกขยะภายในของบริษัทฯให้แก่มูลนิธิฯ รวมถึงเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็ก ๆอีกด้วย


29 March 2018