เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

ข่าวประชาสัมพันธ์

แชร์

บางกอกแอร์เวย์สจัดโครงการ

เปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยได้สัมผัสประสบการณ์ทำงานจริงนอกเหนือจากในห้องเรียน

 

กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดยนายต่อตระกลู สมากุล ผู้อำนวยการส่วนขาย ประจำประเทศไทย จัดโครงการ "เปิดบ้านสอนน้อง" ประจำปี 2561 ซึ่งจัดต่อเนื่องติดกันมาเป็นปีที่ 3 ณ อาคารทับสุวรรณ (BAOC) สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมจัดทริปนำร่องนำคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชื่อดังร่วมเดินทางไปเมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา เพื่อศึกษาดูงานในส่วนของธุรกิจนำเที่ยว ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

โครงการ "เปิดบ้านสอนน้อง" เป็นโครงการของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โรงแรม และสายการบิน ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางสายงานธุรกิจการบินและการท่องเที่ยว และมีโอกาสร่วมเดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเพื่อศึกษาดูงานจากการปฏิบัติงานนอกสถานที่ อีกทั้งได้รับฟังการบรรยายเพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์จากผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจการบินโดยตรง อาทิ เจ้าหน้าที่ควบคุมปฏิบัติการบิน เจ้าหน้าที่ควบคุมบรรทุกระวางอากาศยาน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน พนักงานสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร เป็นต้น โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เห็นและเรียนรู้จากสถานที่ปฏิบัติงานจริง พร้อมได้รับประกาศนียบัตรจากสายการบินฯ หลังจบการเข้าร่วมโครงการฯ

สำหรับปี 2561 นี้ ทางสายการบินบางกอกแอร์เวย์สได้พัฒนาโครงการให้มีความน่าสนใจมากขึ้นด้วยการเพิ่มส่วนของห้องโดยสารจำลอง (Cabin Mock up) และห้องจำลองการบิน (Flight Simulator) (สำหรับ Student Pilot เท่านั้น) อีกทั้งได้มีการเชิญวิทยากรจากอีก 4 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด (BAC) บริษัท บางกอก ไฟลท์ เซอร์วิส จํากัด (BFS) และบริษัท บางกอก แอร์ กราวนด์ เซอร์วิส จำกัด (BAGS) เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้อีกด้วย

โดยตั้งแต่เริ่มโครงการเปิดบ้านสอนน้องมาตลอด 3 ปีนั้น มีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 15 มหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศไทย รวมจำนวน 23 คณะ คิดเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมมากกว่า 900 คนด้วยกัน สำหรับสถาบันการศึกษาที่สนใจสามารถสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โทรศัพท์ 02–265–8752  หรืออีเมล์ [email protected]


28 February 2018