ตรวจสอบรายละเอียดที่นี่ สำหรับข่าวประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ COVID-19 รวมถึงตารางปรับลดเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์ส
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธ์ภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุ้กกี้ โดย คลิกที่นี่
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

บริการเลือกที่นั่งพิเศษ (Preferred Seat) สำหรับชั้นประหยัด


​​
​​

บริการเลือกที่นั่งพิเศษบนเครื่องบินสำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัดที่ต้องการเลือกที่นั่งที่มีพื้นที่วางขากว้างเป็นพิเศษ หรือที่นั่งโซนด้านหน้าซึ่งอยู่ใกล้ประตูด้านหน้าของเครื่องบินเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้โดยสาร โดยบริการเลือกที่นั่งพิเศษ จะมีให้บริการเฉพาะเครื่องบินแบบแอร์บัส ในเที่ยวบินระหว่างประเทศ 9 เส้นทาง ได้แก่

เส้นทาง
กรุงเทพฯ – ดานัง (ไป-กลับ)
กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ (ไป-กลับ)
กรุงเทพฯ – มาเล่ (ไป-กลับ)
กรุงเทพฯ – พนมเปญ (ไป-กลับ)
กรุงเทพฯ – เสียมราฐ (ไป-กลับ)
กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง (ไป-กลับ)
สมุย – ฮ่องกง (ไป-กลับ)
สมุย – กัวลาลัมเปอร์ (ไป-กลับ)
สมุย – สิงคโปร์ (ไป-กลับ)

ผู้โดยสารที่สนใจสามารถติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า โทร 1771 / สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส / หรือที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ณ สนามบิน

อัตราค่าธรรมเนียมและประเภทที่นั่งพิเศษ (Preferred Seat) สำหรับชั้นประหยัด

ที่นั่งพื้นที่วางขากว้างเป็นพิเศษ (Extra Legroom)

ที่นั่งพื้นที่วางขากว้างเป็นพิเศษ ได้แก่ ที่นั่งแถวแรกของชั้นประหยัด และที่นั่งแถวทางออกฉุกเฉินบนเครื่องบิน ซึ่งมีพื้นที่วางขากว้างเป็นพิเศษ และมีระยะห่างระหว่างที่นั่งด้านหน้าที่กว้างขึ้น เพิ่มความสะดวกสบายบนเที่ยวบิน
อัตราค่าธรรมเนียม 400 บาท หรือ 14 เหรียญสหรัฐฯ ต่อที่นั่ง ต่อเที่ยวบิน
*ในกรณีผู้โดยสารที่ต้องการซื้อที่นั่งในแถวทางออกฉุกเฉินจะต้องมีคุณสมบัติตาม ข้อกำหนดที่นั่งใกล้ทางออกฉุกเฉิน และยอมรับข้อกำหนดดังกล่าวก่อนที่จะเลือกซื้อที่นั่งได้

 

ที่นั่งโซนด้านหน้า (Forward Zone)

ที่นั่งในโซนด้านหน้าได้แก่ ที่นั่งซึ่งอยู่ใกล้กับประตูทางออกด้านหน้าของเครื่องบิน โดยผู้โดยสารสามารถเข้าถึงที่นั่งและออกจากเครื่องได้สะดวกยิ่งขึ้น
อัตราค่าธรรมเนียม 250 บาท หรือ 9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อที่นั่ง ต่อเที่ยวบิน

 

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 1. บริการเลือกที่นั่งพิเศษจะเริ่มเปิดขายตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 สำหรับผู้ที่เดินทางตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไปในเที่ยวบินระหว่างประเทศ 9 เส้นทางดังกล่าว
      - ช่องทางการขายศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า โทร 1771 และสำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เริ่มขายตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
      - ช่องทางการขายเคาน์เตอร์เช็คอิน ณ สนามบิน เริ่มขายตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
 2. อัตราค่าธรรมเนียมจะแสดงค่าเงินเป็นสกุลเงินบาทสำหรับจุดขายในประเทศไทย และแสดงค่าเงินเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับจุดขายในต่างประเทศ และใช้เป็นค่ากลางในการอ้างอิงเพื่อแปลงเป็นอัตราแลกเปลี่ยนท้องถิ่น ณ วันที่ทำการซื้อตั๋วโดยสาร
 3. ผู้โดยสารสามารถซื้อบริการเลือกที่นั่งพิเศษล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงก่อนเดินทาง ได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า โทร 1771 / สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์ส / และเคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบิน
 4. ทางสายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัด หรือ เลือกที่นั่งให้ผู้โดยสาร ในกรณีที่ผู้โดยสารไม่มีการจองบริการเลือกที่นั่งพิเศษก่อนการเดินทาง
 5. บริการเลือกที่นั่งอาจจะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม ขึ้นอยู่กับที่นั่งที่ผู้โดยสารเลือก ประเภทค่าโดยสารที่ผู้โดยสารเลือก ระดับโปรแกรมฟลายเออร์โบนัสของผู้โดยสาร และประเภทผู้โดยสารในการจอง
 6. บริการเลือกที่นั่งพิเศษ ไม่สามารถทำการคืนเงิน โอนสิทธิ์ หรือเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้
 7. หากผู้โดยสารเปลี่ยนวันเดินทางโดยสมัครใจหรือเลือกเที่ยวบินอื่น ค่าธรรมเนียมที่จ่ายสำหรับการเลือกที่นั่งพิเศษจะไม่ได้รับการคืนเงิน
 8. สายการบินฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงที่นั่งตามการทำงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัย ซึ่งอาจรวมถึงสถานการณ์ต่อไปนี้:
      (i) เที่ยวบินถูกยกเลิก
      (ii) เที่ยวบินมีการเปลี่ยนแปลงประเภทเครื่องบิน
  จากกรณีข้อ i และ ii ทางการสายการบินจะทำการจองที่นั่งใหม่ให้กับผู้โดยสารตามประเภทที่นั่งที่ได้ทำการจองมา หากในกรณีที่ทางสายการบินไม่สามารถจองที่นั่งประเภทเดิมให้ผู้โดยสารได้ ทางสายการบินฯ ยินดีรับผิดชอบโดยจะทำการคืนเงินแก่ผู้โดยสาร
 9. บริการเลือกที่นั่งพิเศษให้บริการเฉพาะผู้โดยสารที่ทำการจองและชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น
 10. ทางสายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือเงื่อนไขของบริการเลือกที่นั่งโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ข้อกำหนดที่นั่งทางออกฉุกเฉิน

ผู้โดยสารที่นั่งในที่นั่งทางออกฉุกเฉินจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ความปลอดภัยการบินดังต่อไปนี้:

*หมายเหตุ : ผู้โดยสารที่ไม่มีคุณสมบัติในการนั่งที่นั่งแถวทางออกฉุกเฉินจะถูกย้ายไปยังที่นั่งอื่น ก่อนหรือระหว่างการเดินทาง โดยไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมการบริการเลือกที่นั่งที่ได้ชำระไปแล้ว

Book Now