bangkokair.com ใช้ "คุกกี้" เพื่อเพิ่มประสิทธ์ภาพในการใช้งานของท่าน หากท่านปิดข้อความนี้ หรือยังใช้งานเว็บไซต์อยู่ เราคาดว่าท่านจะยอมรับเงื่อนไขนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ที่เราใช้ หรือดูวิธีลบคุกกี้ คลิกที่นี่
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

วิธีการชำระเงิน


บัตรเครดิตและบัตรเดบิต
ข้อกำหนดของการชำระเงิน

สายการบินบางกอกแอร์เวย์สนำระบบป้องกันการทุจริตด้านบัตรเครดิต ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทที่มีความชำนาญในการให้บริการดังกล่าวมาใช้ตรวจสอบธุรกรรมที่น่าสงสัย เพื่อลดจำนวนการทุจริตหรือการใช้บัตรเครดิตในทางไม่เหมาะสม เจ้าหน้าที่อาจขอตรวจสอบบัตรเครดิต เดบิตที่ใช้ในการชำระค่าบัตรโดยสารเเต่กรณีที่ชำระค่าบัตรโดยสารด้วยบัตร เครดิต เดบิต ของบริษัท ผู้โดยสารต้องเเสดงบัตรเครดิตที่ใช้ในการชำระค่าบัตรโดยสารกับเจ้าหน้าที่ เช็คอินทุกครั้ง ในกรณีที่ชำระด้วย "บัตรเครดิตเสมือน" ผู้โดยสารต้องนำเอกสารการชำระเงินจากทางธนาคาร เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงิน เเละเจ้าหน้าที่สามารถปฏิเสธการเช็คอิน หรือให้ผู้โดยสารชำระค่าบัตรโดยสารใหม่ สำหรับผู้โดยสารที่ไม่สามารถแสดงเอกสารได้อย่างครบถ้วน หรือตรวจพบการใช้บัตรที่ไม่สุจริตในการซื้อบัตรโดยสาร

เติมเต็มการเดินทางของคุณ

ให้การเดินทางของคุณง่าย และสะดวกกว่าที่เคย ประทับใจไปกับบริการพิเศษตลอดเส้นทาง