เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

สำนักงานบางกอกแอร์เวย์ส


หาดใหญ่

สำนักงานประจำสนามบิน
หมายเลขโทรศัพท์+66 (74)227 424
อีเมล[email protected]
ที่อยู่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ห้อง 122
เลขที่ 99 หมู่ 3 ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
จ.สงขลา 90115
เวลาทำการ06.30 - 15.30 ทุกวัน
11.30 - 12.30 พักกลางวัน