bangkokair.com ใช้ "คุกกี้" เพื่อเพิ่มประสิทธ์ภาพในการใช้งานของท่าน หากท่านปิดข้อความนี้ หรือยังใช้งานเว็บไซต์อยู่ เราคาดว่าท่านจะยอมรับเงื่อนไขนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ที่เราใช้ หรือดูวิธีลบคุกกี้ คลิกที่นี่
จาก
ถึง
วันที่ออกเดินทาง
วันเดินทางกลับ
ผู้โดยสาร
รหัสโปรโมชัน

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทย Smile Club เท่านั้น

สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสม Smile Point แลกรับบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดเส้นทางภายในประเทศประเภทเที่ยวเดียว (one-way ticket) และเส้นทางระหว่างประเทศประเภทไปกลับ (round-trip ticket) เฉพาะเส้นทางบินที่ร่วมรายการ ฟรี!
ระยะเวลาแลกคะแนน และสำรองที่นั่ง : 1 มกราคม – 30 เมษายน 2562 (จอง 3 วันล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง)
ระยะเวลาเดินทาง : 3 มกราคม – 30 มิถุนายน 2562
 

วิธีการรับสิทธิ์

บินฟรี*
(สุวรรณภูมิ - เชียงใหม่ / เชียงราย / ภูเก็ต / กระบี่ / ลำปาง / สุโขทัย / ตราด)
(เชียงใหม่ / เชียงราย / ภูเก็ต/ กระบี่ / ลำปาง / สุโขทัย / ตราด - สุวรรณภูมิ)

ใช้คะแนนสะสม Smile Point 435 คะแนน / บัตรโดยสารเที่ยวเดียว 1 ที่นั่ง (one-way ticket)
กด A333*หมายเลขหน้าบัตรเมืองไทย Smile Club*รหัสผ่านสี่หลัก แล้วส่งมาที่ 4839009

คะแนนสะสม Smile Point สำหรับบัตรโดยสารเที่ยวเดียว เส้นทางบิน ที่ร่วมรายการ จำนวนสิทธิ์ตลอดรายการของทุก เส้นทางรวมกัน
435 สุวรรณภูมิ - เชียงใหม่ 150
สุวรรณภูมิ - เชียงราย
สุวรรณภูมิ - ภูเก็ต
สุวรรณภูมิ - กระบี่
สุวรรณภูมิ - ลำปาง
สุวรรณภูมิ - สุโขทัย
สุวรรณภูมิ - ตราด
เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ
เชียงราย - สุวรรณภูมิ
ภูเก็ต - สุวรรณภูมิ
กระบี่ - สุวรรณภูมิ
ลำปาง - สุวรรณภูมิ
สุโขทัย - สุวรรณภูมิ
ตราด - สุวรรณภูมิ

 

บินฟรี*
(สุวรรณภูมิ - ย่างกุ้ง / มัณฑะเลย์ / เนปิดอว์ / พนมเปญ / เสียมราฐ / ดานัง / ฟู้โกว๊ก / เวียงจันทน์ / หลวงพระบาง - สุวรรณภูมิ)

ใช้คะแนนสะสม Smile Point 730 คะแนน / บัตรโดยสารไปกลับ 1 ที่นั่ง (round-trip ticket)
กด A444*หมายเลขหน้าบัตรเมืองไทย Smile Club*รหัสผ่านสี่หลัก แล้วส่งมาที่ 4839009

 

คะแนน สะสม Smile Point สำหรับบัตรโดยสาร ไปกลับ ชั้นประหยัด เส้นทางบิน ที่ร่วมรายการ จำนวนสิทธิ์ตลอดรายการของทุก เส้นทางรวมกัน
730 สุวรรณภูมิ - ย่างกุ้ง / มัณฑะเลย์ / เนปิดอว์ / พนมเปญ / เสียมราฐ /
ดานัง / ฟู้โกว๊ก / เวียงจันทน์ / หลวงพระบาง - สุวรรณภูมิ
50

 

วิธีใช้รหัสส่วนลด (Promotion code)

เมื่อได้รับข้อความตอบกลับจาก SmileClub ให้นำรหัสที่ได้รับมาใส่ในช่อง “รหัสโปรโมชัน” ระบบจะแสดงราคาส่วนลดพิเศษให้ตอนเลือกเที่ยวบิน และเมื่อเลือกเที่ยวบินแล้วจำเป็นต้องดำเนินการชำระเงินผ่านหน้า เว็บไซด์ การสำรองที่นั่งจึงจะสมบูรณ์

สำรองที่นั่งที่ www.bangkokair.com/muangthaismileclubfree

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. รหัสส่วนลดบินฟรีสามารถใช้สำรองที่นั่งโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด เที่ยวเดียวและไปกลับเฉพาะเส้นทางที่ร่วมรายการและในรหัสชั้น โดยสาร (booking class) ที่กำหนดเท่านั้น
  • รหัสส่วนลด 1 รหัสสามารถใช้สำรองที่นั่งได้ 1 ที่นั่งเท่านั้น
  • เที่ยวบินที่สามารถจองแบบฟรีได้ จะแสดงราคาเป็น 0 บาทและเป็นเที่ยวบินตรง (non-stop) เท่านั้น
  • ส่วนลดบินฟรีนี้ใช้ได้เฉพาะค่าโดยสารเครื่องบิน และไม่สามารถใช้กับค่าภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง, ค่าธรรมเนียมอื่นๆ หรือการประกันการเดินทาง
  • การสำรองที่นั่งโดยใช้รหัสส่วนลดบินฟรีนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในรหัสชั้นโดยสารที่กำหนด ซึ่งอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
  • ส่วนลดไม่สามารถไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรืออื่นๆได้
  • ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการเดินทาง
  • สามารถจองบัตรโดยสารได้ล่วงหน้าสูงสุด 330 วัน
 2. เฉพาะสมาชิกเมืองไทย SmileClub ที่สถานะสมาชิกยังไม่หมดอายุ และลงทะเบียนเปิดใช้บัตรแล้ว โดยทำการขอรับสิทธิ์ผ่านบริการเครือข่ายมือถือ AIS, DTAC และ TRUEMOVE เท่านั้น
 3. คะแนนสะสมเมืองไทย Smile Point ที่แลกแล้ว บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมทุกกรณี
 4. กรณีตรวจสอบข้อมูลแจ้งการรับสิทธิ์ของสมาชิกฯแล้ว บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ยืนยันตามข้อมูลในระบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี
 5. หากหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านได้แจ้งระงับการรับข้อความ (SMS) จากบริการเสริมต่างๆ จากเครือข่ายที่ท่านใช้บริการอยู่ ซึ่งจะทำให้ท่านไม่ได้รับข้อความจาก เมืองไทย SmileClub เช่นกัน ทั้งนี้กรุณาติดต่อเพื่อแจ้งเปิดการใช้งานการรับข้อความ (SMS) จากเครือข่ายของท่าน (ระยะเวลาการดำเนินการขึ้นอยู่กับการดำเนินการของแต่ละเครือข่าย)
 6. เงื่อนไขบัตรโดยสารเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สอาจแตกต่างกันไปตามระดับชั้น โดยสาร (booking class) ของการจอง
 7. บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. บางกอกแอร์เวย์สขอสงวนสิทธิ์ เพิ่ม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้นี้
 9. บางกอกแอร์เวย์สขอสงวนสิทธิ์การเรียกชำระค่าบัตรโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมกรณีการเดินทางไม่เข้าข่ายข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้นี้
 10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 เมืองไทย Smile ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.muangthai.co.th
 11. ติดต่อสอบถามกรณีติดปัญหาการสำรองที่นั่งสายการบินบางกอกแอร์เวย์สโทร. 1771 หรือ 02 270 6699

เติมเต็มการเดินทางของคุณ

ให้การเดินทางของคุณง่าย และสะดวกกว่าที่เคย ประทับใจไปกับบริการพิเศษตลอดเส้นทาง

แอพพลิเคชันสำหรับมือถือ

ดาวน์โหลด Bangkok Airways แอพพลิเคชัน ได้ที่นี่
Mobile App