เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทย Smile Club

สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสม Smile Point แลกรับรหัสส่วนลดสำหรับการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน มูลค่า 500 บาท และ 1,200 บาท เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการสำรองที่นั่งทุกเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศที่เริ่มต้นการเดินทางจากประเทศไทยและทำการบินโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น (กรุณาศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่าง ก่อนทำการสำรองที่นั่ง)

ระยะเวลาแลกคะแนน และสำรองที่นั่ง : 1 มีนาคม 2567 - 25 ธันวาคม 2567
ระยะเวลาเดินทาง : 1 มีนาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567
สำรองที่นั่ง : www.bangkokair.com/muangthaismileclub

วิธีการรับสิทธิ์

รับสิทธิ์ทาง MTL CLICK APPLICATION
• รับส่วนลด 500 บาท*
ใช้คะแนนสะสม Smile Point 155 คะแนน แลกรับ 1 รหัสส่วนลด สำหรับการซื้อบัตรโดยสาร เที่ยวเดียว หรือไป – กลับ 1 ที่นั่ง

• รับส่วนลด 1,200 บาท*
ใช้คะแนนสะสม Smile Point 375 คะแนน แลกรับ 1 รหัสส่วนลด สำหรับการซื้อบัตรโดยสาร เที่ยวเดียว หรือ ไป-กลับ 1 ที่นั่ง

คะแนนสะสม Smile Point ส่วนลดบัตรโดยสาร (บาท) จำนวนสิทธิ์ทั้งหมดตลอดรายการ
155 500 400
375 1,200 400

* ตามเงื่อนไขและข้อกำหนด/ จำกัดจำนวนสิทธิ์ 2 สิทธิ์ / หนึ่งท่าน / หนึ่งวัน

วิธีการใช้รหัสส่วนลด

นำรหัสส่วนลดที่ได้รับมาใส่ในช่อง “รหัสโปรโมชัน” ระบบจะแสดงราคาส่วนลดพิเศษให้เมื่อเลือกเที่ยวบิน และเมื่อทำการเลือกเที่ยวบินแล้ว จำเป็นต้องดำเนินการชำระเงินผ่านหน้าเว็บไซต์ การสำรองที่นั่งจึงจะสมบูรณ์

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้รหัสส่วนลด

 1. รหัสส่วนลด สามารถใช้สำรองที่นั่งโดยสารเครื่องบินเที่ยวเดียว หรือไป-กลับ ทุกเส้นทางที่เริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทย และทำการบินโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น
  • รหัสส่วนลด 1 รหัส สามารถใช้สำรองที่นั่งได้ 1 ที่นั่ง (ผู้ใหญ่) เท่านั้น
  • รหัสส่วนลดนี้สำหรับการสำรองที่นั่งผ่าน www.bangkokair.com/muangthaismileclub เท่านั้น และใช้เป็นส่วนลดในการสำรองที่นั่ง ในราคามาตรฐานบนเว็บไซต์ (Web Promotion, Web Saver, Web Freedom) และไม่สามารถใช้ ร่วมกับโปรโมชั่น และ/ หรือ ราคาพิเศษอื่นๆ ได้
  • รหัสส่วนลดใช้ได้เฉพาะค่าโดยสารเครื่องบิน และไม่สามารถใช้กับค่าภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียมน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมใดๆ หรือประกันการเดินทาง
  • รหัสส่วนลดสามารถใช้จองได้ทุกวัน ไม่เว้นช่วงวันหยุดราชการ วันหยุดยาว หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • รหัสส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรืออื่นๆ ได้
  • รหัสส่วนลดนี้จะต้องใช้กับการสำรองที่นั่งในราคาบัตรโดยสารที่มากกว่ามูลค่าส่วนลดที่ได้รับเท่านั้น
 2. คะแนนสะสมเมืองไทย Smile Point ที่แลกแล้ว บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมทุกกรณี
 3. กรณีตรวจสอบข้อมูลแจ้งการรับสิทธิ์ของสมาชิกฯแล้ว บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ยืนยันตามข้อมูลในระบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี
 4. เงื่อนไขบัตรโดยสารเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สอาจแตกต่างกันไปตามระดับชั้นโดยสาร (booking class) ของการจอง
 5. ขอบเขตของที่นั่งบนเที่ยวบินขึ้นอยู่กับราคาที่เลือก
 6. การจัดสรรที่นั่งบนเที่ยวบินอยู่ภายใต้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ณ จุดเช็คอินที่สนามบินสำหรับการจองที่มิได้มีการเลือกที่นั่งมาล่วงหน้า
 7. บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. บางกอกแอร์เวย์สขอสงวนสิทธิ์ เพิ่ม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้นี้
 9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ muangthai.co.th
 10. ติดต่อสอบถามกรณีติดปัญหาการสำรองที่นั่งสายการบินบางกอกแอร์เวย์สโทร. 1771 หรือ +66(2) 270 6699 ภายในเวลาทำการ

แอพพลิเคชันสำหรับมือถือ

ดาวน์โหลด Bangkok Airways แอพพลิเคชัน ได้ที่นี่