เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

ห้องรับรองที่สนามบิน

มุมบริการของว่างและเครื่องดื่ม

สนามบินตราด (ภายในประเทศ)

เวลาให้บริการ : เปิดให้บริการ 2 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก

สถานที่ตั้ง : อาคารผู้โดยสารขาออก

ข้อกำหนดและเงื่อนไข : สำหรับผู้โดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวยส์ทุกท่าน

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องรับรอง

ฟรี อินเตอร์เน็ตไร้สาย

คอมพิวเตอร์

อาหารว่างและเครื่องดืม

ที่นั่งพักผ่อน

หนังสือพิมพ์และนิตยสาร

Kiosk

ห้ามสูบบุหรี่

ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้า

ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่ม
จากภายนอกเข้า

ค้นหาที่อยู่ของคุณ :