เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

ห้องรับรองที่สนามบิน

มุมบริการของว่างและเครื่องดื่ม

สนามบินสุโขทัย

เวลาให้บริการ : เปิดให้บริการ 2 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก

สถานที่ตั้ง : อาคารผู้โดยสารขาออก

ข้อกำหนดและเงื่อนไข : สำหรับผู้โดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวยส์ทุกท่าน

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องรับรอง

อาหารว่างและเครื่องดืม

Kiosk

ค้นหาที่อยู่ของคุณ :