เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

ห้องรับรองที่สนามบิน

ห้องรับรองพิเศษ

กรุงเทพฯ (ภายในประเทศ)

เวลาให้บริการ : 04:30 – 19:30

สถานที่ตั้ง : อาคารเทียบเครื่องบิน (Concourse) A ชั้น 2

ข้อกำหนดและเงื่อนไข : สำหรับผู้โดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวยส์ทุกท่าน

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องรับรอง

ฟรี อินเตอร์เน็ตไร้สาย

อาหารว่างและเครื่องดืม

ห้ามสูบบุหรี่

ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้า

ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่ม
จากภายนอกเข้า

ค้นหาที่อยู่ของคุณ :