เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

วัตถุอันตราย


นโยบายการจัดการกระเป๋า สมาร์ท แบ็ก (สัมภาระที่ติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียม) มีดังต่อไปนี้:

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง:
 • กระเป๋า สมาร์ท แบ็ก ที่มีขนาดและน้ำหนักสัมภาระไม่เกินมาตรฐานของเที่ยวบินนั้น
  • หากแบตเตอรี่สามารถถอดออกจากตัวกระเป๋าได้ แบตเตอรี่จะยังสามารถติดตั้งไปกับกระเป๋าได้ โดยขอให้ปิดการทำงานของกระเป๋าให้เรียบร้อย
  • หากไม่สามารถถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวกระเป๋าได้  สายการบินฯ จะไม่รับเป็นสัมภาระถือขึ้นเครื่องและไม่รับเป็นสัมภาระเช็คอิน
สัมภาระเช็คอิน:
 • กระเป๋า สมาร์ท แบ็ก ที่มีขนาดและน้ำหนักสัมภาระเกินมาตรฐานของเที่ยวบินนั้น
  • หากแบตเตอรี่สามารถถอดออกจากตัวกระเป๋าได้ สายการบินฯ จะรับเป็นสัมภาระเช็คอินได้ โดยให้นำแบตเตอรี่ติดตัวเป็นสัมภาระถือขึ้นเครื่อง
  • หากไม่สามารถถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวกระเป๋าได้ สายการบินฯ จะไม่รับเป็นสัมภาระถือขึ้นเครื่องและไม่รับเป็นสัมภาระเช็คอิน
หมายเหตุ: ค่า Watt Hour (วัตต์อาวร์) ของลิเธี่ยม แบตเตอรี่ ต้องมีขนาดไม่เกิน 100 Watt Hour หากแบตเตอรี่ไม่สามารถระบุค่า Watt Hour ได้ ทางสายการบินฯ จะไม่รับเป็นสัมภาระถือขึ้นเครื่องและไม่รับเป็นสัมภาระเช็คอิน

 

ผู้โดยสารหรือลูกเรือไม่สามารถพกพาวัตถุอันตรายในการเดินทาง, นอกจากได้รับข้อยกเว้นตามข้อมูลด้านล่าง

วัตถุอันตรายที่อนุญาตให้ใส่ในกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง สามารถพกติดตัวได้, ยกเว้นหากมีข้อกำหนดอื่น

แจ้งกัปตันเกี่ยวกับบริเวณที่จัดเก็บ
  อนุญาตให้ใส่ในกระเป๋าสำหรับถือขึ้นเครื่อง
  อนุญาตให้เช็คอินเป็นสัมภาระฝากใต้เครื่อง
  ต้องทำการแจ้งสายการบินเพื่อขออนุญาต
NO YES YES NO เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเครื่องดื่มมากกว่า 24% แต่ไม่เกิน 70% ภาชนะบรรจุไม่เกิน 5 ลิตร ผู้โดยสาร 1 ท่านขนส่งได้ไม่เกิน 5 ลิตร
หมายเหตุ: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเครื่องดื่มต่ำกว่าหรือเท่ากับ 24% ไม่จัดว่าเป็นวัตถุอันตราย
NO NO YES YES กระสุนปืน, ปลอกกระสุน ที่บรรจุหีบห่ออย่างปลอดภัย (เป็น วัตถุอันตรายใน Div 1.4S หรือ UN0012 หรือ UN0014 เท่านั้น) ปริมาณน้ำหนักรวมต่อคนไม่เกิน 5 กิโลกรัม เพื่อการใช้งานส่วนบุคคล หากเกิน 5กิโลกรัม ไม่สามารถนำไปฝากรวมกับผู้โดยสารท่านอื่นได้
NO YES YES YES ถุงลมนิรภัยอัดก๊าซ อนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องและเช็คอินเป็นสัมภาระฝากใต้เครื่อง 1 คนต่อ 1ชิ้น ซึ่งบางประเภทอาจบรรจุด้วยสารจุดไฟ และต้องมีปริมาณไม่เกิน 200 มิลลิกรัม อุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องถูกจัดเก็บอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้ถุงลมทำงาน และจะต้องมีวาวล์ปล่อยลมติดอยู่กับตัวถุงลม
ไม่อนุญาต กระเป๋าอัจฉริยะที่มีการติดตั้งด้วยแบตเตอรี่ลิเธียม (ไม่ได้ออกแบบมาเพือจุดประสงค์ในการชาจอุปกรณ์ภายนอก) สำหรับลิเธียมเมทัล (Lithium Metal) แบตเตอรี่น้ำหนักมากกว่า 0.3 กรัม หรือ ลิเธียมไอออน (Lithium Ion)น้ำหนักมากกว่า 2.7 วัตต์-ชั่วโมง หากไม่สามารถถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวกระเป๋าได้
NO YES YES NO กระเป๋าอัจฉริยะที่มีการติดตั้งด้วยแบตเตอรี่ลิเธียม (ไม่ได้ออกแบบมาเพือจุดประสงค์ในการชาจน์อุปกรณ์ภายนอก)
 • หากแบตเตอรี่ไม่สามารถถอดออกจากกกระเป๋าได้ ความจุแบตเตอรี่ ต้องไม่เกิน 0.3 กรัม สำหรับลิเธียมเมธัล (Lithium Metal) หรือ น้ำหนักไม่เกิน 2.7 วัตต์-ชั่วโมง สำหรับ ลิเธียมอิออน (Lithium Ion)
 • หากต้องการเช็คอินกระเป๋าเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่อง แบตเตอรี่ถอดออกจากกระเป๋าได้ และให้นำติดตัวไปขึ้นเครื่องด้วย
NO YES NO NO* แบตเตอรี่ สำรอง (รวมถึง power bank)หรือ lithium batteries, non-spillable batteries, nickel-metal hydride batteries และ dry batteries สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา เช่น นาฬิกาข้อมือ เครื่องคิดเลข กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค กล้องถ่ายวิดีโอ และอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์แบบพกพาอื่นๆ อนุญาตให้ใส่ในกระเป๋าสำหรับถือขึ้นเครื่องเท่านั้น ลิเธียมเมธัล (Lithium Metal) ปริมาณโลหะของแบตเตอรี่ ต้องไม่เกิน 2 กรัม สำหรับ ลิเธียมอิออน (Lithium Ion) กำลังไฟของแบตเตอรีไม่เกิน 100 Wh สิ่งของที่ผลิตขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นแหล่งพลังงาน เช่น Power bank ถูกจัดอยู่ในประเภทของแบตเตอรี่สำรอง แบตเตอรี่ต้องจัดเก็บอย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันการลัดวงจรทั้งนี้สายการบินอนุญาตให้ใส่กระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกินท่านละ 10 ชิ้น สำหรับ Non-spillable batteries ต้องมีปริมาณไม่เกิน 12 V หรือน้อยกว่าและต้องไม่เกิน 100 Wh หรือน้อยกว่า คนละไม่เกิน 2 ก้อน
NO NO YES YES เตาแคมป์ปิ้ง และภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงที่บรรจุเชื้อเพลิงเหลวติดไฟ จะต้องนำเชื้อเพลิงเหลวที่อยู่ในแท็งก์ และ/หรือภาชนะที่บรรจุเชื้อเพลิงของเตาแคมป์ปิ้งออกให้หมด
NO YES YES YES อุปกรณ์ตรวจจับสารเคมี อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานภายใต้องค์การห้ามอาวุธเคมีเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น
** กรุณาแจ้งสายการบินให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง
ไม่อนุญาต อุปกรณ์ป้องกันตัว เช่น สเปรย์พริกไทย, แก๊สน้ำตา ที่บรรจุสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือหมดความรู้สึก ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องในทุกกรณี
NO YES YES YES คาร์บอนไดออกไซด์, น้ำแข็งแห้ง ในปริมาณไม่เกิน 2.5 กิโลกรัม ต่อคน เมื่อถูกใช้ในการบรรจุในหีบห่อเพื่อป้องกันการเน่าเสียของสินค้าที่เน่าเสียง่ายไม่นับรวมในข้อจำกัดนี้ โดยอนุญาตให้เช็คอินเป็นสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องและสัมภาระนำติดตัวขึ้นเครื่อง โดยต้องมีการทำเครื่องหมาย "Dry Ice" หรือ "Carbondioxide, Solid" กำกับพร้อมระบุน้ำหนักรวมของน้ำแข็งแห้งหรือเครื่องหมายระบุว่าน้ำแข็งแห้งนั้นๆ มีน้ำหนักมากหรือน้อยกว่า 2.5 กิโลกรัม โดยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะต้องสามารถระเหยจากสัมภาระ(บรรจุภัณฑ์) นั้นๆได้
NO YES NO NO บุหรี่ไฟฟ้า (รวมถึงซิก้าร์ไฟฟ้า, ไปป์ไฟฟ้า และอุปกรณ์สารระเหยไฟฟ้า) โดย battery จะต้องถูกแยกออกจากตัวอุปกรณ์นั้น เพื่อป้องกันการจุดตัวอัตโนมัติ
ไม่อนุญาต อุปกรณ์ช๊อตไฟฟ้า เช่น ปืนเทเซอร์ ไม้ตียุง โดยบางชนิดอาจจะประกอบด้วยสารที่ใช้ทำวัตถุระเบิด, ก๊าซอัดอากาศ, แบตเตอรี่ลิเธียม อุปกรณ์เหล่านี้ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะนำติดตัวขึ้นเครื่อง หรือใส่ในสัมภาระฝากใต้เครื่องและสัมภาระถือขึ้นเครื่อง
NO YES NO NO เซลล์เชื้อเพลิงสำหรับให้พลังงานแก่อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์แบบพกพาเช่นกล้องถายรูป,โทรศัพท์มือถือ, เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา และกล้องถ่ายวีดีโอแบบพกพา
NO YES YES NO เซลล์เชื้อเพลิงสำหรับให้พลังงานแก่อุปกรณ์ไฟฟ้า และเชื้อเพลิงสำรอง สำหรับอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์แบบพกพา
NO YES YES YES กระบอกอัดก๊าซประเภทไม่ติดไฟขนาดเล็ก ประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซ (ก๊าซที่ไม่ติดไฟและไม่เป็นพิษ) ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเสื้อชูชีพส่วนบุคคลที่มีระบบพองลมอัตโนมัติ สามารถรับได้ 2 กระบอก ในกรณีที่ติดอยู่กับเสื้อชูชีพ และ 2 กระบอกสำหรับเป็นตัวสำรอง(รวมทั้งหมดไม่เกินคนละ 4 กระบอก) หากเป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์ชนิดอื่นให้รับได้ไม่เกิน4กระบอก สูงสุดกระบอกละ 50 ml. อนุญาตให้นำอุปกรณ์ชนิดนี้ไปได้ท่านละไม่เกิน 2 ชิ้น
NO YES YES NO กระบอกอัดก๊าซขนาดเล็กประเภทไม่ติดไฟและไม่มีสารพิษ ซึ่งใช้สำหรับผู้พิการที่ต้องใช้แขนหรือขาเทียม (รวมถึงกระบอกสำรอง) ทั้งนี้ปริมาณของกระบอกอัดก๊าซให้พิจารณาจากระยะเวลาของการเดินทาง
NO YES YES NO อุปกรณ์จัดแต่งทรงดัดผม ที่ประกอบด้วยก๊าซไฮโดรคาร์บอน อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ 1 คนต่อ 1 ชิ้นโดยต้องครอบส่วนที่ให้ความร้อนไว้ด้วยฝาปิด ห้ามใช้อุปกรณ์จัดแต่งทรงดัดผม ดังกล่าวระหว่างอยู่บนเครื่องโดยเด็ดขาด และไม่อนุญาตให้นำก๊าซสำรอง (refill) ขึ้นเครื่องทั้งสัมภาระฝากใต้เครื่องและสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

 

แจ้งกัปตันเกี่ยวกับบริเวณที่จัดเก็บ
  อนุญาตให้ใส่ในกระเป๋าสำหรับถือขึ้นเครื่อง
  อนุญาตให้เช็คอินเป็นสัมภาระฝากใต้เครื่อง
  ต้องทำการแจ้งสายการบินเพื่อขออนุญาต
NO YES YES NO บรรจุภัณฑ์หุ้มฉนวนที่มีก๊าซไนโตรเจนเหลวเย็น วัตถุชนิดนี้สามารถนำติดตัว หรือเช็คอินเป็นสัมภาระฝากใต้เครื่องซึ่งต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าไนโตรเจน เหลวนั้นจะต้องถูกดูดซับได้อย่างเต็มที่ด้วยวัสดุที่เป็นรูพรุนอันเหมาะสมในการขนส่งทางอากาศ ในภาวะที่มีอุณหภูมิต่ำของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตราย การออกแบบบรรจุภัณฑ์จะต้องไม่ก่อให้เกิดแรงกดดันในห้องโดยสาร และต้องไม่ให้มีก๊าซไนโตรเจนเหลวเย็นใดๆ ไหลออกมาจากบรรจุภัณฑ์ดังกล่าว
NO NO YES NO เครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ที่มีการสันดาปภายในเช่น เลื่อยไฟฟ้า
** กรุณาทำการแจ้งสายการบินให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง
NO NO YES YES อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย แบบที่มีลิเธียมแบตเตอรี่เป็นส่วนประกอบ ยกตัวอย่างเช่น เครื่องตรวจจับโลหะ, กล้องวงจรปิด
NO YES YES NO อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบพกพาที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมให้พลังงาน (PED) ทั้ง ลิเธียมอิออน (Lithium ION) และ ลิเธียมเมทัล (Lithium Metal) หรือ แบตเตอรี่ (รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่นเครื่องช่วยหายใจ (POC) ยกตัวอย่างเช่น กล้องถ่ายรูป, โทรศัพท์มือถือ, คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและแทปเล็ต สำหรับลิเธียม ที่มีสารลิเธียมไม่เกิน 2g ,หรือลิเธียมไอออนที่มีกำลังไฟของแบตเตอรีไม่เกิน 100 Wh อนุญาตให้,ผู้โดยสารและลูกเรือนำขึ้นเครื่องได้ในปริมาณการใช้ส่วนตัวที่ไม่ใช่การค้า หากนำบรรจุในกระเป๋าที่ทำการฝากใต้ท้องเครื่อง จะต้องปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าและบรรจุหีบห่อพัสดุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายขณะเคลื่อนย้ายระหว่างการขนส่ง กระเป๋าอัจฉริยะ ที่มีการติดตั้งด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมนอกเหนือจากแบตเตอรี่ชนิด Lithium button cells ตัวแบตเตอรี่จะต้องถอดออกจากกระเป๋าได้ หากต้องการเช็คอินกระเป๋าเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องจะต้องถอดแบตเตอรี่ออกและถือขึ้นเครื่องด้วย
NO YES NO YES อุปกรณ์จ่ายไฟสำรองที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม ที่มีกำลังไฟระหว่าง 100 Wh แต่ไม่เกิน 160 Whและแบตเตอรีลิเธียมของอุปกรณ์ด้านการแพทย์ แบบพกพา ที่มีปริมาณลิเธียมมากกว่า 2กรัมแต่ไม่เกิน 8 กรัม อนุญาตให้ใส่ในสัมภาระถือขึ้นเครื่องเท่านั้น จำนวนคนละ 2 ก้อน โดยแต่ละก้อนต้องมีการจัดเก็บแยกจากกันเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
NO YES YES YES อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบพกพา ที่ใช้แบตเตอรีลิเธียมเป็นตัวให้พลังงาน (รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์) โดยกำลังไฟเกิน 100 Wh แต่ไม่เกิน 160 Wh ในกรณีที่เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบพกพาที่ใช้แบตเตอรีแบบ Lithium Metal เป็นตัวให้พลังงาน หากนำบรรจุในกระเป๋าที่ทำการฝากใต้ท้องเครื่อง จะต้องปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าและบรรจุหีบห่อพัสดุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายขณะเคลื่อนย้าย และ เพื่อป้องกันการเปิดทำงานขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจในขณะทำการขนส่ง
NO พกติดตัว
เท่านั้น
NO ไม้ขีดไฟและไฟแช็คชนิดธรรมดาขนาดเล็ก​ ชนิดที่ไม่มีสิ่งดูดซับของเหลวในตัวไฟแช็ค​ สามารถพกพาติดตัวได้คนละ​ 1 อัน
หมายเหตุ : สำหรับของเหลว ที่ใช้เติมในไฟแช็ค​ ไฟแช็ครุ่นซิปโป ไฟแช็คสำหรับซิการ์ หรือ ไฟแช็คที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมที่ไม่มี ฝาปิด หรือไม่มีเครื่องป้องกันกันการจุดชนวน และไม้ ขีดไฟขนิดที่นำมาเสียดสีกับสิ่งต่างๆแล้วเกิดประกายไฟ​ ( strike anyway matches) ห้ามนำขึ้นเครื่อง
YES NO YES YES รถเข็นและเครื่องช่วยเหลือการเดินที่ติดตั้งแบตเตอรี่แบบแห้ง (Non-spill able wet batteries) หรือ แบตเตอรี่แบบอื่น เช่น อัลคาไลน์ แมงกานีส, ซิงค์-คาร์บอน, นิเกิล-เมทัล หรือ นิเกิล แคดเมียม สามารถเช็คอินขึ้นเครื่องได้ หากขั้วของแบตเตอร์รี่ได้รับการป้องกันการช็อตอย่างดี และแบตเตอร์รี่จะต้องถูกติดตั้งอยู่บนรถเข็นอย่างแน่นหนาอีกด้วย ควรทำการตัดวงจร โดยการดึงขั้วสายไฟนอกเหนือจากการปิดสวิทช์ไฟด้วย (กรุณาติดต่อแผนกสำรองที่นั่งล่วงหน้า 48 ชม. ก่อนการเดินทาง)
YES NO YES YES รถเข็นและเครื่องช่วยเหลือการเดินที่ติดตั้งแบตเตอรี่แบบเปียก (Spill able Batteries) หรือติดตั้งด้วยลิเธียมแบตเตอรี่ สามารถนำขึ้นเครื่องได้ แต่ต้องมีการป้องกันการรั่วไหลของน้ำกรด โดยการวางในลักษณะตั้งตรงได้ รวมถึงการปลดขั้วแบตฯ และห่อหุ้มด้วยฉนวนเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร อีกทั้งแบตเตอรี่จะต้องถูกติดตั้งอยู่บนรถเข็นอย่างแน่นหนาอีกด้วย (กรุณาติดต่อแผนกสำรองที่นั่งล่วงหน้า 48 ชม. ก่อนการเดินทาง)
YES YES NO YES รถเข็นและเครื่องช่วยเหลือการเดินที่ติดตั้งด้วยลิเธียมแบตเตอรี่ (Lithium Ion) ซึ่งถูกออกแบบให้รถเข็นไม่มีการป้องกันที่เพียงพอสำหรับแบตเตอรี่ (กรุณาติดต่อแผนกสำรองที่นั่งล่วงหน้า 48 ชม. ก่อนการเดินทาง)
NO YES YES NO ผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องประทินโฉมปลอดกัมมันตรังสี (รวมทั้งกระป๋องสเปรย์) ตัวอย่างเช่น สเปรย์ฉีดผม น้ำหอม สเปรย์กำจัดกลิ่นและยาที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ สเปรย์ฉีดพ่น สำหรับใช้ในการกีฬาหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้าน (ก๊าซที่ไม่ติดไฟและไม่เป็นพิษเท่านั้น) สามารถนำขึ้นเครื่องได้ท่านละไม่เกิน 0.5 กิโลกรัมหรือ 0.5 ลิตรต่อหนึ่งรายการและหัวฉีดสเปรย์จะต้องได้รับการปิดผนึกอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการรั่วซึมโดยมีน้ำหนักรวมทุกรายการ ผู้โดยสาร 1 ท่าน ไม่เกิน 2 กิโลกรัมหรือ 2 ลิตร; สเปรย์ฉีดพ่น (ก๊าซที่ไม่ติดไฟและไม่เป็นพิษ) สำหรับเล่นกีฬาหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้าน สามารถนำขึ้นเครื่องได้ท่านละไม่เกิน 0.5 กิโลกรัมหรือ 0.5 ลิตรต่อหนึ่งรายการและหัวฉีดสเปรย์จะต้องได้รับการปิดผนึกอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการรั่วซึมโดยมีน้ำหนักรวมทุกรายการ ไม่เกิน 2 กิโลกรัมหรือ 2 ลิตร
YES YES YES YES ถังออกซิเจน, ออกซิเจนอัดกระป๋อง ใช้สำหรับผู้ป่วย น้ำหนักรวมทั้งถังต้องไม่เกิน 5 กิโลกรัม
(ไม่อนุญาตให้ขนส่งถังที่มีระบบออกซิเจนเหลวขึ้นเครื่อง)
NO NO YES NO เครื่องวัดคุณภาพอากาศ

 

แจ้งกัปตันเกี่ยวกับบริเวณที่จัดเก็บ
  อนุญาตให้ใส่ในกระเป๋าสำหรับถือขึ้นเครื่อง
  อนุญาตให้เช็คอินเป็นสัมภาระฝากใต้เครื่อง
  ต้องทำการแจ้งสายการบินเพื่อขออนุญาต
NO พกติดตัว
เท่านั้น
NO เครื่องกระตุ้นหัวใจที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม ซึ่งอาจจะเป็นชนิดที่ติดกับตัวผู้ป่วย หรือฝังในร่างกายเพื่อใช้ในการรักษา
ไม่อนุญาต อุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย ( กระเป๋าเอกสาร กล่องใส่เงิน เป็นต้น) โดยส่วนใหญ่จะมีส่วนประกอบของแบตเตอรี่ลิเธียม และสารตั้งต้น Pyrotechnic (สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการทำดอกไม้ไฟ)
NO YES YES NO เนื้อเยื่อที่ไม่ติดเชื้อ บรรจุในน้ำยาแช่เนื้อเยื่อที่มีคุณสมบัติเป็นของเหลวติดไฟจำนวนเล็กน้อย (เฉพาะเนื้อเยื่อของสัตว์เท่านั้น)
NO NO YES NO ปรอทวัดอุณหภูมิที่ใช้ในการแพทย์หรือการทดลอง (ปรอทวัดไข้) นำขึ้นเครื่องได้ท่านละหนึ่งชิ้นโดยต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรงและปลอดภัย
YES YES NO YES เครื่องวัดความดันอากาศ ของเจ้าหน้าที่จากกรมอุตุนิยมวิทยา หรือหน่วยงานของรัฐที่มีความรับผิดชอบด้านอุตุนิยมวิทยา โดยต้องมีการป้องกันการรั่วไหลของสารตะกั่ว

หมายเหตุ: * N/A หมายถึง ไม่รับทุกกรณี
** แบตเตอรี่สำรอง ความจุไฟฟ้า ≤ 100 Wh 5V (20,000 mAh) สามารถพกพาใส่กระเป๋าถือขึ้นเครื่องเท่านั้น ได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ต่อ 1 ท่าน
*** แบตเตอรี่สำรอง ความจุไฟฟ้า > 100 Wh 5V (20,000 mAh) - 160 Wh (32,000 mAh) สามารถพกพาใส่กระเป๋าถือขึ้นเครื่องเท่านั้น ได้ไม่เกิน 2 ชิ้น ต่อ 1 ท่าน
**** แบตเตอรี่สำรอง ความจุไฟฟ้า > 160 Wh 5V (32,000 mAh) ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องในทุกกรณี

เพื่อความปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธรับบรรจุภัณฑ์ที่เสียหาย แตกหักหรือชำรุดขึ้นเครื่อง
แบตอรี่ลิเธียมไอออน หรือแบเตอรี่ลิเธียมเมธัล และพาวเวอร์แบงค์ ที่ไม่สามารถแสดงขนาดความจุ หรือ ปริมาณแบตเตอรี่ ไม่สามารถรับขึ้นเครื่องได้
เงื่อนไขของการรับวัตถุอันตราย ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสนามบิน ,สายการบิน และประเทศที่ผู้โดยสารจะเดินทางกรูณาตรวจสอบข้อมูลก่อนนำขึ้นบนอากาศยาน


แก้ไขล่าสุด : 1 มกราคม 2567