เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

ลูกค้าองค์กร

เราเพิ่มความยืดหยุ่นในการเดินทางเพื่อธุรกิจของคุณ. สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เป็นสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ มีจุดหมายการบินใน 23 เมืองหลัก กว่า 100 เที่ยวบินต่อวันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางที่เชื่อมเมืองทางธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิเช่น เนปิดอว์ พม่า, เสียมเรียบ กัมพูชา เป็นต้น. แผนพิเศษสำหรับลูกค้าองค์กรนี้จะช่วยให้องค์กรธุรกิจสะดวกสบายและประหยัดงบประมาณในการเดินทาง

ลูกค้าองค์กรเลือกบริษัทนำเที่ยวที่พึงพอใจได้เอง เพื่อทำสัญญา Tri Party และดูแลการเดินทางต่างๆขององค์กรธุรกิจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อให้เราได้รู้จักคุณมากขึ้น และพร้อมที่จะนำเสนอสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมในโอกาสต่อไป

ข้อมูลส่วนบุคคล / องค์กร

ข้อมูลการเดินทาง