เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

คอลเซ็นเตอร์เช็คอิน


คอลเซ็นเตอร์เช็คอิน (โทร 1771)

  1. ให้บริการตั้งแต่ 24 ชั่วโมง ถึง 2 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง
  2. ให้บริการเฉพาะเส้นทางภายในประเทศ สำหรับผู้โดยสารที่นั่งชั้นประหยัดและชั้นธุรกิจเช็คอินเที่ยวเดียว หรือไป-กลับภายใน 24 ชั่วโมง รวมถึงการต่อเครื่องภายในประเทศซึ่งเดินทางวันเดียวกัน รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เอกสารการเดินทาง คลิกที่นี่
  3. สัมภาระที่ประสงค์จะโหลดใต้เครื่องต้องไม่มีสิ่งของต้องห้าม หรือวัตถุอันตราย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกียวกับวัตถุอันตราย คลิกที่นี่
คอลเซ็นเตอร์เช็คอิน ให้บริการเฉพาะบัตรโดยสารประเภทที่ยืนยันแล้ว การยกเว้นให้บริการสำหรับประเภทบัตรโดยสารดังต่อไปนี้
  1. บัตรโดยสารที่ออกโดยการใช้ราคา "สิทธิประโยชน์พิเศษ" ต่างๆ เช่น Ufare, สิทธิส่วนลดข้าราชการ, โปรโมชั่นสำหรับผู้สูงอายุ และคนพิการ
  2. ผู้โดยสารพิเศษ เช่น VVIP/VIP/CIP, พระสงฆ์, ผู้โดยสารต่างด้าว
  3. ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ (ยกเว้นผู้โดยสารที่ขออาหารพิเศษ) และร้องขออุปกรณ์ทางการแพทย์ ประเภทต่างๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกียวกับความช่วยเหลือพิเศษ คลิกที่นี่
  4. ผู้โดยสารเด็กเดินทางคนเดียว อายุ 6-12 ปี โดยมีชื่อในการสำรองที่นั่งบัตรโดยสารคนเดียว
  5. ผู้โดยสารที่เดินทางเป็นหมู่คณะมากกว่า 9 คน
  6. ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารประเภทที่ต้องมีการจ่ายค่าส่วนต่างเพิ่มเติม