เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

สิทธิพิเศษสำหรับนักวิ่ง Bangkok Airways Boutique series 2024

ลูกค้าที่ได้รับรหัสส่วนลดมูลค่า 200 บาท สามารถนำรหัสส่วนลดซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินแบบเที่ยวเดียว หรือไป-กลับ ทุกเส้นทางภายในประเทศที่ให้บริการโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (กรุณาศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่าง ก่อนทำการสำรองที่นั่ง)

ระยะเวลาสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร : 20 มีนาคม 2567 – 31 ตุลาคม 2567
ระยะเวลาเดินทาง : 20 มีนาคม 2567 – 30 พฤศจิกายน 2567

วิธีการใช้รหัสส่วนลด

นำรหัสส่วนลดที่ได้รับมาใส่ในช่อง “รหัสโปรโมชัน” ระบบจะแสดงราคาส่วนลดให้เมื่อเลือกเที่ยวบิน จากนั้นเมื่อเลือกเที่ยวบินแล้ว ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป จนถึงขั้นตอนการชำระเงินเพื่อให้กระบวนการจองเสร็จสมบูรณ์

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้รหัสส่วนลด
 1. รหัสส่วนลดสามารถใช้สำรองที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบินแบบเที่ยวเดียว หรือ ไป-กลับ ในเส้นทางภายในประเทศ และทำการบินโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น บัตรโดยสารรางวัล และ/หรือ บัตรโดยสารระดับชั้น (booking class) X, S และ Z ไม่สามารถรับสิทธิ์ตามข้อเสนอได้         
 2. รหัสส่วนลด 1 รหัส สามารถใช้สำรองที่นั่งสำหรับผู้ใหญ่ 1 ที่นั่ง ต่อการจอง (booking) เท่านั้น
 3. รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้สำรองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์ www.bangkokair.com/bs2024 เท่านั้น และสามารถใช้สำรองที่นั่งได้ทุกราคามาตรฐานบนเว็บไซต์ ได้แก่ Web Promotion, Web Saver และ Web Freedom และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชัน และ/หรือ ราคาพิเศษอื่น ๆ ได้                                
 4. รหัสส่วนลดใช้ได้เฉพาะค่าโดยสารเครื่องบิน และไม่สามารถใช้กับค่าภาษีสนามบิน, ค่าออกบัตรโดยสาร, ค่าธรรมเนียมน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ และค่าประกันการเดินทาง
 5. รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้จองได้ทุกวัน ไม่เว้นช่วงวันหยุดยาวหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
 6. รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด, ต่ออายุหรืออื่น ๆ ได้
 7. เงื่อนไขของบัตรโดยสารขึ้นอยู่กับระดับชั้นโดยสารที่ได้ทำการสำรองที่นั่ง                    
 8. ขอบเขตของที่นั่งบนเที่ยวบินขึ้นอยู่กับราคาที่เลือก                       
 9. การจัดสรรที่นั่งบนเที่ยวบินอยู่ภายใต้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ณ จุดเช็คอินที่สนามบินสำหรับการจองที่มิได้มีการเลือกที่นั่งมาล่วงหน้า                  
 10. บางกอกแอร์เวย์สขอสงวนสิทธิ์ เพิ่ม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้นี้
 11. การสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสจากการเดินทางไปเป็นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ flyerbonus.bangkokair.com        
 12. ติดต่อสอบถามกรณีติดปัญหาการสำรองที่นั่งสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โทร. 1771 หรือ +66 (2) 270 6699 ภายในเวลาทำการ
   

แอพพลิเคชันสำหรับมือถือ

ดาวน์โหลด Bangkok Airways แอพพลิเคชัน ได้ที่นี่