เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

ความช่วยเหลือด้านการสำรองที่นั่ง


จัดการเที่ยวบินของคุณ

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสำรองที่นั่ง เพิ่มบริการเสริมต่างๆ รวมถึงยกเลิกการเดินทางและขอคืนเงินได้ด้วยตนเองที่เมนู “จัดการเที่ยวบินของคุณ” โดยระบุรหัสสำรองที่นั่ง (Booking Reference) และนามสกุลของผู้โดยสาร จากนั้นคลิก "ค้นหา"

แก้ไขข้อมูลผู้โดยสาร : แก้ไขข้อมูลของผู้เดินทาง ข้อมูลการติดต่อ หรือข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน : สามารถเปลี่ยนแปลงวันที่ เวลาหรือเส้นทางได้ล่วงหน้าจนถึง 2 ชม. ก่อนเวลาเดินทาง การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบัตรโดยสาร อาจมีค่าธรรมเนียมและส่วนต่างชำระเพิ่มเติม

บริการเสริมต่างๆ : สามารถเลือกซื้อบริการเสริม เช่น น้ำหนักกระเป๋าในราคาพิเศษ ระบุเลขที่นั่ง หรืออัพเกรดห้องรับรอง

ยกเลิกและคืนเงิน : สามารถยกเลิกการเดินทางและขอคืนเงินได้ สำหรับบัตรโดยสารที่ชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านเว็บไซต์และศูนย์สำรองที่นั่ง ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ค่าธรรมเนียมการคืนเงินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบัตรโดยสาร

ใบเสร็จรับเงิน

ผู้โดยสารสามารถขอรับใบเสร็จรับเงินออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์หลังจาก 24 ชม. และไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ออกบัตรโดยสาร คลิกที่นี่ หรือศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าที่หมายเลข 1771 (หมายเลขติดต่อภายในประเทศ ไทย) หรือ +66 (0) 2270 6699 หรือส่งอีเมลมาที่ pg_receipt@bangkokair.com เจ้าหน้าที่จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน ให้ท่านผ่านทางอีเมล หรือแจ้งความจำนงขอรับใบเสร็จที่สนามบิน ณ วันเดินทาง