เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

ความประทับใจแห่งเอเชีย


บริษัทฯ ใช้ Slogan "Asia’s Boutique Airline" หรือ “ความประทับใจแห่งเอเชีย” มาตั้งแต่ปี 2547 ด้วยความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตั้งแต่เริ่มต้นทั้งในเรื่องของการบุกเบิกเส้นทางบินใหม่ ๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งอารยธรรมอันสวยงามติดอันดับโลก การมีสนามบินเอกชนแห่งแรกเป็นของตนเอง และการบริการอันแสนประทับใจแก่ผู้โดยสารในด้านต่างๆ

หลัก 5 ประการ ที่นิยามความเป็น Boutique

1. BOUTIQUE LOUNGE / ห้องรับรองผู้โดยสาร

- BOUTIQUE LOUNGES / บูทีค เลาจ์น : เลาจ์นบริการสำหรับผู้โดยสารทุกท่านอย่างครบวงจรที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับชั้นธุรกิจทั้งของว่างและเครื่องดื่ม อินเทอเน็ตและมุมเด็กเล่น เพื่ออำนวยความสะดวกสบายกับผู้โดยสารของบางกอกแอร์เวย์สทุกคน

- BLUE RIBBON CLUB / บลูริบบอนคลับเลาจ์น : เลาจ์นบริการสำหรับผู้โดยสารระดับชั้นธุรกิจ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์สนำเสนอออกแบบอย่างสวยงามให้บรรยากาศที่ อบอุ่น พร้อมบริการรูปแบบใหม่เพื่อรองรับความต้องการของผู้โดยสาร อาทิ ห้องอาบน้ำ ห้องนวดเพื่อผ่อนคลาย รวมไปถึงห้องสมุดส่วนตัวที่สามารถใช้เป็นห้องประชุมขนาดเล็กอีกด้วย

2. BOUTIQUE AIRPORTS / สนามบิน

สนามบินทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ สนามบินสมุย สนามบินสุโขทัย และสนามบินตราด แต่ละสนามบินต่างมีเอกลักษณ์ ความสวยงาม และกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นประตูสู่อัญมณีทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติอันงดงามแห่งเอเชีย

3. APPETIZING MENU / เมนูที่คัดสรรเป็นพิเศษ

ด้วยส่วนผสมที่สดใหม่ ผลิตจากโครงการเกษตรอินทรีย์และผ่านการคัดสรรที่ได้มาตรฐาน

4. COLORFUL AIRCRAFTS / เครื่องบินสีสันสดใสและมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์

เครื่องบินของบางกอกแอร์เวย์สได้รับการตกแต่งให้มีสีสันเป็นเอกลักษณ์

5. EXCLUSIVE SERVICE / การบริการที่ประทับใจ

บริการที่เป็นพิเศษสำหรับผู้สูงอายุและเด็กเล็ก รวมไปถึงความโดดเด่นในด้านการบริการลูกค้า ดูแลและห่วงใยด้วยไมตรีที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดของผู้โดยสาร