เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

เคาน์เตอร์เช็คอิน


เคาน์เตอร์เช็คอินและสำนักงานบัตรโดยสารของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (สนามบินสุวรรณภูมิ)

  1. ตู้เช็คอินด้วยตนเอง ตั้งอยู่ที่อาคารผู้โดยสารชั้น 4 และ จุดโหลดสัมภาระด้วยตนเอง ตั้งอยู่ที่เคาน์เตอร์เช็คอินตั้งอยู่ที่แถว D, E แและสามารถใช้บริการได้ที่ แถว B, C, J และ R
  2. เคาน์เตอร์บริการผู้โดยสาร ตั้งอยู่ที่เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D และ F อาคารผู้โดยสารชั้น 4
  3. สำนักงานบัตรโดยสาร: ตั้งอยู่ในอาคารผู้โดยสารชั้น 6 ตรงข้ามทางเข้าหมายเลข 3

เวลาขั้นต่ำในการต่อเครื่อง

สำหรับท่านผู้โดยสารที่ต้องต่อเครื่องในระหว่างการเดินทาง ควรถือหลักเวลาที่ต้องใช้ในการต่อเครื่อง (Minimum Connecting Time) ดังต่อไปนี้

*สายการบินขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบกรณีผู้โดยสารพลาดเที่ยวบินต่อเครื่องน้อยกว่าเวลาตามที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นและผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารแยกฉบับ

ช่วงเวลาในการตรวจรับบัตรโดยสาร

สถานที่ตั้ง เคาน์เตอร์เช็คอิน

สนามบินภายในประเทศ
สนามบิน สถานที่ตั้ง
สนามบินสุวรรณภูมิฯ ตู้เช็คอินด้วยตนเอง : ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร
จุดโหลดสัมภาระด้วยตนเอง : ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร, แถว D, E และสามารถใช้บริการได้ที่แถว B, C, J และ R
เคาน์เตอร์บริการผู้โดยสาร : ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร, แถว D, F
สนามบินเชียงใหม่ ภายในประเทศ และ ระหว่างประเทศ : หมายเลข 56-59
สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ประตู 12 แถว 14 เคาน์เตอร์หมายเลข 14F และ 14G
สนามบินหาดใหญ่ ชั้น 1, เคาน์เตอร์ หมายเลข 7-8
สนามบินกระบี่ ภายในประเทศ : อาคาร 2 ชั้น 2 แถวที่ B 1-10
ระหว่างประเทศ : อาคาร 1 ชั้น 3 แถวที่ A 1-18 **ไม่มี A13**
สนามบินลำปาง ชั้น 1
สนามบินแม่ฮ่องสอน ชั้น 1
สนามบินภูเก็ต ภายในประเทศ : ชั้น 2
ระหว่างประเทศ : ชั้น 3
สนามบินสมุย ชั้นล่าง, เคาน์เตอร์ หมายเลข 1-16
สนามบินสุโขทัย ชั้นล่าง
สนามบินตราด ชั้นล่าง, เคาน์เตอร์ หมายเลข 1-3
สนามบินอู่ตะเภา - พัทยา อาคารผู้โดยสาร 2, ชั้นล่าง, เคาน์เตอร์ หมายเลข 18-19
สนามบินต่างประเทศ
สนามบิน สถานที่ตั้ง
Hong Kong International Airport อาคารผู้โดยสาร 1, ชั้นผู้โดยสารขาออก, เคาน์เตอร์ E16-E18 ( ทางเดิน E )
Luang Prabang International Airport ชั้น 1, เคาน์เตอร์ หมายเลข 1-2
Phnom Penh International Airport ชั้นล่าง
Siem Reap Angkor International Airport ชั้น 3
Singapore Changi Airport อาคารผู้โดยสาร 1, ชั้น 2, แถว 1 หมายเลข 11-14
Velana International Airport (MLE) อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ, ชั้นล่าง

เอกสารการเดินทาง (Travel Document)

สัมภาระ

การเตรียมตัวขึ้นเครื่อง

หมายเหตุ: น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่องหนึ่งรายการสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางไป/กลับหลวงพระบาง ไม่เกิน 5 กิโลกรัม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำหนักสัมภาระถือขึ้น คลิกที่นี่.

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ reservation@bangkokair.com หรือสำนักงานของเราที่สนามบิน