เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

การขอใบเสร็จรับเงิน

สายการบินฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่าขณะนี้ระบบปิดปรับปรุงชั่วคราว โดยท่านสามารถร้องขอใบเสร็จรับเงินผ่านช่องทางอีเมลได้ที่ [email protected] ทางสายการบินขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้