เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

การเคลื่อนย้าย


การขอใช้บริการเก้าอี้รถเข็น

หมายเหตุ : 1. ความสามารถในการรองรับน้ำหนักของรถเข็นสายการบินบางกอกแอร์เวย์ให้บริการมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่บริการ เพื่อความปลอดภัย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการรถเข็นแก่ผู้โดยสารที่มีน้ำหนักมากกว่าน้ำหนักที่รถเข็นสามารถรองรับได้ ในกรณีดังกล่าว ผู้โดยสามารถนำรถเข็นส่วนตัวของท่านมาใช้ในการเดินทางได้ กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์สำรองที่นั่ง / Call Center
                 2. นโยบายการเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการบินด้วย บางกอกแอร์เวย์ส เท่านั้น