บางกอกแอร์เวย์ส ร่วมลงนามในปฏิญญาการลักลอบค้าสัตว์ป่า

บางกอกแอร์เวย์สร่วมลงนามในปฏิญญาการลักลอบค้าสัตว์ป่า

สัตว์ป่าเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของระบบนิเวศที่สมบูรณ์และเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของทรัพยากรป่าไม้ แต่ในขณะเดียวกันธุรกิจการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่มีมูลค่ากำไรสูงที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลก ก็เติบโตและขยายวงกว้างอย่างมาก สาเหตุเพราะคนบางกลุ่มต้องการครอบครองสัตว์ป่า การตระหนักถึงภัยคุกคามที่เกิดกับสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ ซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่าของโลกนั้น ทำให้เราต้องยืนหยัดที่จะต่อต้านเรื่องการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย

บางกอกแอร์เวย์ส หนึ่งในสายการบินชั้นนำระดับภูมิภาคที่ให้บริการผู้โดยสารจากทั่วทุกมุมโลก ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและมีความมุ่งมั่นร่วมช่วยแก้ไข ในปี พ.ศ. 2559 บางกอกแอร์เวย์ส โดยกัปตันพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จึงได้ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ผิดกฏหมาย ในการประชุมประจำปีของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ณ เมืองดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ โดยการลงนามในปฏิญญา ยังมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมถึงการให้ความรู้ การสร้างความเข้าใจในลักษณะ ขอบเขต และผลกระทบของการค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ผิดกฎหมายให้กับผู้โดยสาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อสามารถจำแนกและรายงานบรรจุภัณฑ์ รวมถึงพฤติกรรมที่น่าสงสัย โดยในการปฏิบัติการขั้นต้น จะมุ่งเน้นการลักลอบค้าสัตว์ป่าสงวนที่ใกล้สูญพันธุ์ เช่น ช้างแอฟริกัน แรด เสือบางสายพันธุ์ ตัวนิ่ม

PERSONAL MESSAGE

"บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพิทักษ์สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญ เพื่อการปกป้องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยภาคอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ ต่างร่วมกันแสดงความตระหนักถึงปัญหานี้ และได้ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่า ใกล้สูญพันธุ์จากการค้าและการขนส่งโดยผิดกฎหมาย"

การดำเนินการ

A320 – Aircraft Wrapping ลวดลายพิเศษดังกล่าวคือรูปของขบวนสัตว์ป่านานาชนิด ที่หันหน้าและมีทิศทางของสายตามุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกัน แสดงถึงพลังและความร่วมมือร่วมใจที่ส่งออกมาผ่านทางโครงการ "United for Wildlife" เพื่อนำไปสู่อนาคตของการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น โดยใช้โทนสี Shade of Blue ของบางกอกแอร์เวย์สในการตกแต่ง

ในห้องโดยสาร

  • แผ่นรองศีรษะ
  • ถ้วยกระดาษ
  • สติกเกอร์สำหรับเด็ก
  • ประกาศบนเครื่องบิน
  • นิตยสารบนเครื่องบิน

อื่น ๆ เช่น เสื้อเชิ้ตสำหรับพนักงานที่ให้บริการลูกค้า • บัตรผ่านขึ้นเครื่อง • การประชาสัมพันธ์ที่ห้องรับรอง • คีออสที่สนามบินสมุย • วารสารในบริษัทฯ • การประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ GDS • Roll Up • Email Tag • Website/Social Media

ความร่วมมือกับ Socialgiver และมูลนิธิรักสัตว์ป่า

ในปี 2559-2560 บางกอกแอร์เวย์สร่วมกับ Socialgiver สร้างระบบนิเวศของ “การให้” ในประเทศไทย โดยสนับสนุนที่นั่งใน 3 เส้นทาง ได้แก่ สมุย สุโขทัย และตราด (2559) และ 8 เส้นทาง ได้แก่ สมุย สุโขทัย ตราด เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง กระบี่ และภูเก็ต (2560) เส้นทางละ 20 ที่นั่งให้กับ Socialgiver ซึ่ง 70% ของรายได้จากการจำหน่ายที่นั่งในรูปแบบ GiveCard บน www.socialgiver.com นำไปบริจาคให้กับมูลนิธิรักสัตว์ป่า ช่วยเหลือ “โครงการลิงลม” และ 30% นำไปช่วยระบบนิเวศแห่ง “การให้” ได้เติบโตและสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อไป

ทั้งนี้ บางกอกแอร์เวย์สร่วมระดมทุนให้กับโครงการลิงลมของมูลนิธิรักสัตว์ป่าได้เป็นจำนวน 75,600 บาท (2559) และ 131,250 บาท (2560) รวมทั้งสิ้น 206,850 บาท โดยบางกอกแอร์เวย์สติดอันดับ 1 ใน 10 พันธมิตรของ Socialgiver ที่ระดมทุนให้กับโครงการเพื่อสังคมได้สูงสุดในปี 2017

** ในปี 2560 Socialgiver ได้รับเงินสนับสนุนจากบางกอกแอร์เวย์สและองค์กรอื่น ๆ รวม 195,000 บาท เพื่อมอบให้กับโครงการลิงลม โดยนำไปเป็นค่าอาหาร ค่ายารักษาโรค และค่าจ้างสัตวแพทย์ โดยยอดเงินดังกล่าวเพียงพอสำหรับการดูแลลิงลมจำนวน 34 ตัว

สัตว์ป่าสงวนในประเทศไทย


นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร

เลียงผา

พะยูนหรือหมูน้ำ

แรด

กระซู่

กูปรี หรือโคไพร

ควายป่า

ละองหรือละมั่ง

สมันหรือเนื้อสมัน

กวางผา

นกแต้วแล้วท้องดำ

นกกระเรียน

แมวลายหินอ่อน

สมเสร็จ

เก้งหม้อ

บทความ

เสือโคร่งและสัตว์ที่เป็นเหยื่อ

เสือโคร่งเป็นหนึ่งในสัตว์ผู้ล่าขนาดใหญ่ของโลก เสือโคร่งแต่ละตัวมีอาณาเขตหรือพื้นที่ครอบครองที่กว้างขวาง โดยพื้นที่อาศัยของเพศผู้มีขนาดใหญ่กว่าเพศเมีย
อ่านต่อ >

ข่าวสัตว์ป่า


‘ซูดาน’ แรดขาวเหนือเพศผู้ตัวสุดท้ายของโลกตายอย่างสงบ

‘ซูดาน’ แรดขาวเหนือเพศผู้ตัวสุดท้ายของโลกตายอย่างสงบที่ประเทศเคนยาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 หลังถูกเจ้าหน้าที่ทำการุณยฆาต สืบเนื่องจากอาการป่วยของมันเลวร้ายลงเพราะความชรา

อ่านต่อ >