ตรวจสอบรายละเอียดที่นี่ สำหรับข่าวประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ COVID-19 รวมถึงตารางปรับลดเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์ส
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

บัตรโดยสารราคาพิเศษเส้นทางหาดใหญ่

โปรโมชันบัตรโดยสารราคาพิเศษจากบางกอกแอร์เวย์ส (กรุณาศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่าง ก่อนทำการสำรองที่นั่ง)

ระยะเวลาสำรองที่นั่ง : 10 มิถุนายน 2565 - 30 กันยายน 2565
ระยะเวลาเดินทาง : 16 กรกฎาคม 2565 - 30 กันยายน 2565

เส้นทางในประเทศ

ต้นทาง ปลายทาง ราคาต่อเที่ยวบิน
(ไม่รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสาร)
ภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสาร ราคารวมต่อเที่ยวบิน
กรุงเทพฯ หาดใหญ่ 890 100 60 1050
หาดใหญ่ กรุงเทพฯ 890 100 60 1050

(เที่ยวบินระหว่าง กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ ทำการบินตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ชั้นโดยสาร : ชั้นประหยัด (A)
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง : 10 มิถุนายน 2565 - 30 กันยายน 2565
ระยะเวลาเดินทาง : 16 กรกฎาคม 2565 - 30 กันยายน 2565
การสะสมคะแนน : รหัสชั้นโดยสาร A สามารถสะสมคะแนนได้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ flyerbonus.com)
การเปลี่ยนแปลง
(ในประเทศ)
: สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้โดยมีค่าธรรมเนียม 800 บาทต่อเที่ยวบินต่อครั้ง และชำระค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี)
: สามารถเปลี่ยนเส้นทางได้โดยมีค่าธรรมเนียม 1,800 บาทต่อเที่ยวบินต่อครั้ง และค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี)
: ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้
ค่าธรรมเนียม No Show
(ในประเทศ)
: การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสำรองที่นั่งภายหลังเที่ยวบินเดิม จะนับว่าเป็นการไม่ใช้บริการของผู้โดยสาร และจะมีค่าธรรมเนียม 500 บาท สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด
การขอคืนเงิน : กรณีที่ออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถคืนเงินค่าบัตรโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่นๆ แต่สามารถขอคืนเงินค่าภาษีสนามบินจากสายการบินได้
ส่วนลดสำหรับเด็ก : เด็กอายุระหว่าง 2-11 ปี ชำระค่าโดยสารตามราคาผู้ใหญ่
: ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี ชำระค่าโดยสาร 25% ของราคาผู้ใหญ่ (นั่งตัก)
หมายเหตุ : ข้อเสนอนี้สำหรับการเดินทางในเส้นทางที่ร่วมรายการ และเริ่มต้นการเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น
: ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
: ขอบเขตในการเลือกที่นั่งบนเที่ยวบินขึ้นอยู่กับราคาที่เลือก
: การจัดสรรที่นั่งบนเที่ยวบินอยู่ภายใต้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ณ จุดเช็คอินที่สนามบินสำหรับการจองที่มิได้มีการเลือกที่นั่งมาล่วงหน้า
: ราคานี้สำหรับการเดินทางด้วยเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น
: ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นและส่วนลดอื่นๆได้
: ค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสารในแต่ละช่องทาง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

แอพพลิเคชันสำหรับมือถือ

ดาวน์โหลด Bangkok Airways แอพพลิเคชัน ได้ที่นี่