เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

เส้นทางบินตรง กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - สมุย

โปรโมชันบัตรโดยสารราคาพิเศษจากบางกอกแอร์เวย์ส (กรุณาศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่าง ก่อนทำการสำรองที่นั่ง)

ระยะเวลาสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร : 27 กรกฎาคม 2566 - 30 กันยายน 2566
ระยะเวลาเดินทาง : 29 ตุลาคม 2566 - 31 มกราคม 2567

เส้นทางในประเทศ

ต้นทาง ปลายทาง ราคาต่อเที่ยวบิน
(ไม่รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสาร)
ภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสาร ราคารวมต่อเที่ยวบิน
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) สมุย 2000 100 60 2160
สมุย กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 2000 300 60 2360

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ชั้นโดยสาร : ชั้นประหยัด (A)
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง : 27 กรกฎาคม 2566 - 30 กันยายน 2566
ระยะเวลาเดินทาง : 29 ตุลาคม 2566 - 31 มกราคม 2567
การสะสมคะแนน : รหัสชั้นโดยสาร A สามารถสะสมคะแนนได้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ flyerbonus.com)
การเปลี่ยนแปลง
(ในประเทศ)
: สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้โดยมีค่าธรรมเนียม 800 บาทต่อเที่ยวบินต่อครั้ง และชำระค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี)
: สามารถเปลี่ยนเส้นทางได้โดยมีค่าธรรมเนียม 1,800 บาทต่อเที่ยวบินต่อครั้ง และค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี)
: ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้
ค่าธรรมเนียม No Show
(ในประเทศ)
: การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสำรองที่นั่งภายหลังเที่ยวบินเดิม จะนับว่าเป็นการไม่ใช้บริการของผู้โดยสาร และจะมีค่าธรรมเนียม 500 บาท สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัดและ 1,000 บาท สำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจ
การขอคืนเงิน : กรณีที่ออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถคืนเงินค่าบัตรโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่นๆ แต่สามารถขอคืนเงินค่าภาษีสนามบินจากสายการบินได้
ส่วนลดสำหรับเด็ก : เด็กอายุระหว่าง 2-11 ปี ชำระค่าโดยสารตามราคาผู้ใหญ่
: ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี ชำระค่าโดยสาร 25% ของราคาผู้ใหญ่ (นั่งตัก)
การคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล : โปรดศึกษารายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัว ได้ที่ https://www.bangkokair.com/tha/privacy/privacy-policy
หมายเหตุ : เที่ยวบินนี้ให้บริการจากท่าอากาศยานดอนเมือง
: ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
: ขอบเขตในการเลือกที่นั่งบนเที่ยวบินขึ้นอยู่กับราคาที่เลือก
: การจัดสรรที่นั่งบนเที่ยวบินอยู่ภายใต้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ณ จุดเช็คอินที่สนามบินสำหรับการจองที่มิได้มีการเลือกที่นั่งมาล่วงหน้า
: ราคานี้สำหรับการเดินทางด้วยเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์สโดยเที่ยวบินที่ PG450 - PG499 และ เที่ยวบินที่ PG1450 - PG1499 เท่านั้น
: ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นและส่วนลดอื่นๆได้

แอพพลิเคชันสำหรับมือถือ

ดาวน์โหลด Bangkok Airways แอพพลิเคชัน ได้ที่นี่