ตรวจสอบรายละเอียดที่นี่ สำหรับข่าวประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ COVID-19 รวมถึงตารางปรับลดเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์ส
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

สัมภาระพิเศษ

อุปกรณ์ดำน้ำ

สายการบินสามารถรับสัมภาระประเภทอุปกรณ์ดำน้ำที่มีการจัดเก็บอย่างเรียบร้อยได้ อุปกรณ์หนึ่งชุดประกอบไปด้วย

  • เครื่องช่วยหายใจใต้น้ำลึก 1 เครื่อง
  • สายรัดถัง 1 สาย
  • เกจวัดความดันถัง 1 ชิ้น
  • หน้ากาก
  • ชุด/เสื้อดำน้ำ 1 ชุด
  • มีดดำน้ำ 1 ชิ้น
  • ถังทรงกระบอกว่างหนึ่งถัง
  • หลอดไฟดำน้ำ 1 หลอด ที่เป็นแบบที่ใช้แบตเตอรีไหลหกไม่ได้ และจะต้องแยกแบตเตอรีออกเท่านั้น
  • ปืนยิงปลาใต้น้ำ 1 กระบอก จะต้องแยกส่วนที่เป็นหอกออกจากปืน และต้องบรรจุหีบห่อให้เรี่ยบร้อย

หมายเหตุ: ไม่รับขนอุปกรณ์ประเภทหลอดไฟดำน้ำความเข้มสูง และหลอดไฟดำน้ำ ที่ประกอบด้วยแบตเตอรีกรดตะกั่วแบบรีชาร์จ ประเภทไหลหกได้ เพราะอุปกรณ์เหล่านี้จัดเป็นวัตถุอันตรายตามระเบียบของสายการบินฯ