ตรวจสอบรายละเอียดที่นี่ สำหรับข่าวประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ COVID-19 รวมถึงตารางปรับลดเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์ส
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธ์ภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุ้กกี้ โดย คลิกที่นี่
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

นโยบายบัตรโดยสารแยก


ผู้โดยสารของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สที่ถือบัตรโดยสารแยก 2 ใบ และประสงค์จะเดินทางต่อกับสายการบินอื่น
ทางสายการบินบางกอกแอร์เวย์สของดทำการเช็คอินผู้โดยสารและสัมภาระเดิน ทางไปยังปลายทางบนบัตรโดยสารใบที่สอง
ทั้งนี้ สายการบินฯ จะทำการเช็คอินและรับผิดชอบการส่งสัมภาระไปยังปลายทางที่เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น
เว้นเสียแต่ว่าบัตรโดยสารใบที่สองจะเดินทางตามเงื่อนไขนี้
• เที่ยวบิน 3 หลักโดยบางกอกแอร์เวย์ส (PGXXX)
• สายการบินพันธมิตร (หมายเลขเที่ยวบินตั้งแต่ 4000-4999 เช่น PG4xxx)

หากผู้โดยสารถือบัตรโดยสารของสายการบินอื่นที่อยู่นอกเหนือเส้นทางใน บัตรโดยสารใบแรก ทางสายการบินฯ
ทำการเช็คอินและจะนำส่งสัมภาระถึงเพียงจุดหมายปลายทางในบัตรโดยสารใบแรก

สำหรับการเดินทางต่อจากเส้นทาง ใน/ระหว่างประเทศ ไปยังเส้นทางในประเทศ ผู้โดยสารจำเป็นต้องรับสัมภาระเมื่อถึงจุดหมายปลายทางตามที่ปรากฏในบัตรโดยสารใบแรกและจำเป็นต้องเช็คอินสัมภาระอีกครั้งในการต่อเครื่อง นโยบายนี้ร่วมถึงเส้นทางบินในประเทศ ต่อไปยังเส้นทางต่างประเทศ และเส้นทางต้นทางจากต่างประเทศต่อไปยังเส้นทางต่างประเทศ เช่นตัวอย่างดังนี้

 

ตัวอย่างด้านล่าง เป็นกรณีการยกเว้นนโยบายบัตรโดยสารแยกสำหรับสายการบินพันธมิตรบางสายเท่านั้น
- ผู้โดยสารจำเป็นต้องแจ้งความประสงค์ในการขนส่งสัมภาระไปยังปลายทาง พร้อมการแสดงบัตรโดยสารใบที่ 2

จากการปรับนโยบายดังกล่าวทางสายการบินบางกอกแอร์เวย์สจะไม่รับผิดชอบต่อ ความผิดพลาดและล่าช้าในการต่อเครื่องที่นอกเหนือจากการให้บริการโดยสายการบินฯ จากต้นทางไปยังปลายทาง

สำหรับการเดินทางขาเข้า ทางสายการบินบางกอกแอร์เวย์สจะไม่ตรวจรับบัตรโดยสารและสัมภาระที่ทำการจัดการมาแต่ต้นทางในกรณีเป็นบัตรโดยสารแยกผู้โดยสารจำเป็นต้องรับสัมภาระเมื่อถึงจุดหมายปลายทางตามที่ปรากฏในบัตรโดยสารใบแรก และจำเป็นต้องเช็คอินพร้อมสัมภาระอีกครั้งในการต่อเครื่อง ส่วนผู้โดยสารที่เดินทางต่อไปยังต่างประเทศยังคงต้องผ่านพิธีการตรวจคนขาออกและศุลกากรอีกด้วย

ทางสายการบินบางกอกแอร์เวย์สขอแนะนำให้ผู้โดยสารออกบัตรโดยสารให้เป็นฉบับเดียว เพื่อหลีกเลี่ยงและลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการต่อเครื่องทั้งนี้ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1771 หรือโทรฯ 02 270 6699.