เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าพรูเด็นเชียลที่ได้รับรหัสส่วนลด

ลูกค้า Prudential ที่ได้รับรหัสส่วนลดมูลค่า 500 บาทสำหรับการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินแบบ เที่ยวเดียว หรือ ไป-กลับ ทุกเส้นทางภายในประเทศ หรือ ระหว่างประเทศ ที่เริ่มต้นการเดินทางออกจากประเทศไทย (กรุณาศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่าง ก่อนทำการสำรองที่นั่ง)

ระยะเวลาสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร : 23 สิงหาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2567
ระยะเวลาเดินทาง : 23 สิงหาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2567

วิธีการใช้รหัสส่วนลด

นำรหัสส่วนลดที่ได้รับมาใส่ในช่อง “รหัสโปรโมชัน” ระบบจะแสดงราคาส่วนลดพิเศษให้เมื่อเลือกเที่ยวบิน จากนั้นเมื่อเลือกเที่ยวบินแล้ว ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป จนถึงขั้นตอนการชำระเงินเพื่อให้กระบวนการจองเสร็จสมบูรณ์

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้รหัสส่วนลด
 1. รหัสส่วนลดสามารถใช้สำรองที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบินแบบเที่ยวเดียว หรือไป-กลับ ทุกเส้นทางที่เริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น บัตรโดยสารรางวัล และ/หรือ บัตรโดยสารระดับชั้น (booking class) X, S และ Z ไม่สามารถรับสิทธิ์ตามข้อเสนอได้
 2. รหัสส่วนลดสามารถใช้สำรองที่นั่งได้ครั้งละ 1 ที่นั่ง (ผู้ใหญ่) เท่านั้น
 3. รหัสส่วนลดนี้จะต้องสำรองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์ www.bangkokair.com/prudential และสามารถใช้สำรองที่นั่งได้ทุกราคามาตรฐานบนเว็บไซต์ ได้แก่ Web Promotion, Web Saver และ Web Freedom และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชัน และ/หรือ ราคาพิเศษอื่น ๆ ได้ 
 4. รหัสส่วนลดนี้ใช้ได้เฉพาะค่าโดยสารเครื่องบิน และไม่สามารถใช้กับค่าภาษีสนามบิน, ค่าออกบัตรโดยสาร,  ค่าธรรมเนียมน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ และค่าประกันการเดินทาง
 5. ข้อเสนอนี้ สามารถใช้จองได้ทุกวัน ไม่เว้นช่วงวันหยุดยาวหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
 6. ส่วนลดนี้ไม่สามารถ แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด, ต่ออายุหรืออื่น ๆ ได้
 7. เงื่อนไขของบัตรโดยสารขึ้นอยู่กับระดับชั้นโดยสารที่ได้ทำการสำรองที่นั่ง
 8. ขอบเขตของที่นั่งบนเที่ยวบินขึ้นอยู่กับราคาที่เลือก        
 9. การจัดสรรที่นั่งบนเที่ยวบินอยู่ภายใต้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ณ จุดเช็คอินที่สนามบินสำหรับการจองที่มิได้มีการเลือกที่นั่งมาล่วงหน้า        
 10. โปรดศึกษารายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัว ได้ที่  https://www.bangkokair.com/tha/privacy/privacy-policy
 11. การสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสจากการเดินทางไปเป็นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ flyerbonus.bangkokair.com
 12. บางกอกแอร์เวย์ส และ/หรือ บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-352-8765 ภายในเวลาทำการ
 14. ติดต่อสอบถามกรณีติดปัญหาการสำรองที่นั่งสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โทร. 1771 หรือ +66 (2) 270 6699 ภายในเวลาทำการ
   

แอพพลิเคชันสำหรับมือถือ

ดาวน์โหลด Bangkok Airways แอพพลิเคชัน ได้ที่นี่