เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

นโยบายความเป็นส่วนตัว


1. บทนำ

2. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของการเก็บรวบรวมและประเภท ของบริการที่คุณร้องขอ เราจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับคุณ

3. วิธีการที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

4. การใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

โปรดทราบว่านอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลที่เราได้ระบุไว้ข้างต้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวให้กับผู้ให้บริการ (เช่น ผู้ประกอบการด้านไอที ผู้ให้บริการชำระเงิน หน่วยงานด้านการตลาด ผู้ให้บริการด้านอาหาร) ผู้รับเหมา (เช่น ศูนย์บริการลูกค้า) ตัวแทน (เช่น ตัวแทนการท่องเที่ยว) ที่ปรึกษา (เช่น ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย การเงิน หรือธุรกิจ) และบริษัทในเครือที่ดำเนินการในนามของเรา รวมทั้งบริษัทในกลุ่มของเรา

5. การส่ง การจัดเก็บ และการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

6. สิทธิของคุณและการติดต่อเรา

7. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของเรา อาจมีลิงก์เชื่อมไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หากคุณไปตามลิงก์เหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีผลกับเว็บไซต์อื่นๆ คุณควรใช้ความระมัดระวังเมื่อออกจากเว็บไซต์ของเรา และโปรดอ่านคำชี้แจงสิทธิความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ เราไม่มีการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งออกไปหรือได้รับจากบุคคลภายนอกเหล่านี้

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความส่วนตัว

เราอาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและการดำเนินงานของเรา รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยนโยบายฉบับล่าสุดจะประกาศบนเว็บไซต์ของเราที่ www.bangkokair.com

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีการปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564