bangkokair.com ใช้ "คุกกี้" เพื่อเพิ่มประสิทธ์ภาพในการใช้งานของท่าน หากท่านปิดข้อความนี้ หรือยังใช้งานเว็บไซต์อยู่ เราคาดว่าท่านจะยอมรับเงื่อนไขนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ที่เราใช้ หรือดูวิธีลบคุกกี้ คลิกที่นี่
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

นโยบายความเป็นส่วนตัว


บทนำ

 1. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("เรา" หรือ "PG") มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ เราจึงได้กำหนดแนวทางที่เราใช้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากคุณ เมื่อคุณ เข้าชมเว็บไซต์ หรือเข้าถึงแอพพลิเคชั่น หรือใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 2. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเรา โดยครอบคลุมรายละเอียดดังนี้
  • ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
  • วิธีการที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  • การใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  • การส่ง การจัดเก็บ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
  • สิทธิของคุณ และการติดต่อเรา
  • การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ
  • การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
 3. ถ้าคุณอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ในระหว่างที่คุณติดต่อกับเรา (ยกเว้นกรณีที่คุณอยู่ใน EEA เพื่อจุดประสงค์ด้านการเดินทางเพียงอย่างเดียว) โปรดอ่าน ภาคผนวกของยุโรป

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของการเก็บรวบรวมและประเภทของบริการที่คุณร้องขอ เราจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับคุณ

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ เช่น ชื่อ ภาพถ่าย เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขหนังสือเดินทาง สัญชาติ เอกสารประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขที่สามารถระบุตัวตนอื่นๆ
 2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล
 3. ข้อมูลการชำระเงิน เช่น ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิต และรายละเอียดบัญชีธนาคาร
 4. ข้อมูลการเดินทาง เช่น กำหนดการเดินทางของคุณ (เช่น การจองเที่ยวบิน, การจองโรงแรม) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมเดินทาง การเลือกที่นั่งและอาหารพิเศษ การร้องขอบริการบนเที่ยวบิน และบริการช่วยเหลือพิเศษหรือบริการเสริมใดๆ
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัสของคุณ และ/หรือโปรแกรมสะสมคะแนนอื่นๆ เช่น หมายเลขสมาชิก รายละเอียดการลงทะเบียน (ชื่อผู้ใช้และรายละเอียดการลงชื่อเข้าใช้) จำนวนคะแนน กิจกรรมการสะสมคะแนน และแลกคะแนนของคุณ
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจและความต้องการของคุณ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจและ ความต้องการของคุณ ตามประสบการณ์ก่อนหน้านี้ของคุณกับเรา รวมถึงการจัดเตรียมการเดินทางก่อนหน้านี้ของคุณ ประสบการณ์ในห้องรับรองและบนเที่ยวบิน หรือการเข้าร่วมในการวิจัยทางการตลาด และการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
 7. ข้อมูลการติดต่อระหว่างกัน หากคุณติดต่อเรา เราจะเก็บบันทึกการติดต่อดังกล่าว รวมถึงการโทรศัพท์ผ่านศูนย์บริการลูกค้าของเรา การติดต่อเราผ่านการแนะนำติชมบริการ หรือในโซเชียลมีเดีย
 8. การใช้งานเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และสื่อดิจิทัลอื่นๆ เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ (www.bangkokair.com) หรือใช้แอพพลิเคชั่นของเรา เราอาจรวบข้อมูล IP Address ของคุณ ข้อมูลตำแหน่ง ประเภทของบราวเซอร์ ระบบการทำงาน พฤติกรรมการท่องเว็บ ระยะเวลาการใช้งาน เว็บไซต์ที่อ้างอิง ความสนใจและการใช้โปรแกรมผ่านคุกกี้และเทคโนโลยีติดตามอื่นๆ

วิธีการที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 1. เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณโดยตรง หรือจากตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจ เช่น เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือขอรับบริการผ่านเว็บไซต์ของเรา แอพพลิเคชั่นหรือช่องทางอื่นๆ ตัวอย่างเช่น การจองเที่ยวบิน การเช็คอิน การเข้าร่วมโปรแกรมสะสมคะแนน การขอรับความช่วยเหลือพิเศษ รวมไปถึงการทำธุรกรรมแบบออฟไลน์ เช่น การให้ข้อมูลผ่านเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร และการให้บริการที่สนามบิน
 2. เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบุคคลที่สาม เช่น สายการบินพันธมิตร คู่ค้า ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ให้บริการของเรา ตัวแทนการท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐ

การใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

โปรดทราบว่านอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลที่เราได้ระบุไว้ข้างต้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวให้กับผู้ให้บริการ (เช่น ผู้ประกอบการด้านไอที ผู้ให้บริการชำระเงิน หน่วยงานด้านการตลาด ผู้ให้บริการด้านอาหาร) ผู้รับเหมา (เช่น ศูนย์บริการลูกค้า) ตัวแทน (เช่น ตัวแทนการท่องเที่ยว) ที่ปรึกษา (เช่น ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย การเงิน หรือธุรกิจ) และบริษัทในเครือที่ดำเนินการในนามของเรา รวมทั้งบริษัทในกลุ่มของเรา

การส่ง การจัดเก็บ และการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

 1. การรักษาความปลอดภัย

  การรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต หรือเว็บไซต์นั้น ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะปลอดภัยจากถูกเจาะระบบ อย่างไรก็ตาม เราจะใช้มาตรการทางเทคนิคและการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการคุ้มครองตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้กับเราจะถูกจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยของเราหรือผู้ให้บริการของเรา การเข้าถึงหรือใช้งานข้อมูลนี้อยู่ภายใต้นโยบายและมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยของเรา เราจะใช้มาตรการทางเทคนิคและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวมไว้ เช่น เราใช้โปรโตคอลความปลอดภัย (Secure Sockets Layer: SSL) สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต ในกรณีที่เราได้มอบ (หรือคุณได้เลือก) รหัสผ่านที่จะทำให้คุณสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูลใดๆที่เราส่งถึงคุณ และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยอื่นใดที่เราได้แจ้งให้คุณทราบ เราขอให้คุณไม่เปิดเผยรหัสผ่านนี้กับผู้อื่น

 2. การส่งออกข้อมูลส่วนบุคคล

  ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกส่งไปจัดเก็บ และ/หรือเข้าถึงได้โดยพนักงานหรือผู้ให้บริการที่อยู่นอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่ ซึ่งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีมาตรฐานที่ต่ำกว่าประเทศที่คุณอาศัยอยู่

 3. ระยะเวลาการเก็บรักษา

  ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเราจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นทางธุรกิจและข้อกำหนดทางกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะปลอดภัยตราบเท่าที่วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย หรือการดำเนินการทางกฎหมายใดๆ ตัวอย่างเช่น เราอาจเก็บรักษา (1) รายละเอียดของธุรกรรมและการติดต่อจนกว่าระยะเวลาการเรียกร้อง ที่เกิดจากการทำธุรกรรมกับเราหมดอายุแล้ว หรือ (2) ข้อมูลบางอย่างเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไป ข้อมูลดังกล่าวจะถูกทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ (และข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนนี้จะได้รับการเก็บรักษาไว้) หรือถูกทำลายทิ้งอย่างปลอดภัย

สิทธิของคุณและการติดต่อเรา

 1. สิทธิโดยทั่วไป

  คุณสามารถร้องขอการเข้าถึงหรือขอให้อัพเดตและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คำร้องในการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร โปรดระบุชื่อของคุณ อีเมล และหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัส หรือรหัสการจองหรือรหัสการสำรองที่นั่ง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถระบุข้อมูลของคุณได้ง่ายขึ้น

 2. สิทธิในการเลือกไม่รับการสื่อสารทางการตลาด

  คุณมีสิทธิในการเลือกไม่รับการสื่อสารทางการตลาดของเราได้ตลอดเวลา โดย

  • ปฏิบัติตามคำแนะนำในการเลือกไม่เข้าร่วมที่แสดงไว้ในการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง
  • แก้ไขการตั้งค่าบัญชีที่เกี่ยวข้องเพื่อยกเลิกการสมัคร หรือ
  • ส่งคำขอไม่รับการสื่อสารทางการตลาด ไปยังรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในส่วน “ติดต่อเรา” ด้านล่าง
 3. ติดต่อเรา

  หากคุณมีคำถามใดๆเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราได้ที่:
  สำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชั้น 19
  เลขที่ 99 หมู่ 14 ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  หรืออีเมล์ไปที่ dataprivacy@bangkokair.com

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของเรา อาจมีลิงก์เชื่อมไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หากคุณไปตามลิงก์เหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีผลกับเว็บไซต์อื่นๆ คุณควรใช้ความระมัดระวังเมื่อออกจากเว็บไซต์ของเรา และโปรดอ่านคำชี้แจงสิทธิความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ เราไม่มีการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งออกไปหรือได้รับจากบุคคลภายนอกเหล่านี้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความส่วนตัว

เราอาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและการดำเนินงานของเรา รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยนโยบายฉบับล่าสุดจะประกาศบนเว็บไซต์ของเราที่ www.bangkokair.com

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีการปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561

เติมเต็มการเดินทางของคุณ

ให้การเดินทางของคุณง่าย และสะดวกกว่าที่เคย ประทับใจไปกับบริการพิเศษตลอดเส้นทาง