เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

ข่าวประชาสัมพันธ์

บางกอกแอร์เวย์ส แจ้งกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบิน
14 May 2021

บางกอกแอร์เวย์ส แจ้งหยุดให้บริการเที่ยวบินเป็นการชั่วคราวในเส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ – เชียงใหม่, กรุงเทพฯ-ลำปาง และกรุงเทพฯ-ภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 14 พฤษภาคม 2564
30 April 2021

บางกอกแอร์เวย์ส คุมเข้มมาตรการรักษาความสะอาดเพื่อความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสูงสุด ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
23 April 2021

บางกอกแอร์เวย์ส เลื่อนกำหนดการเปิดเส้นทางบินใหม่ และระงับบริการเที่ยวบินเป็นการชั่วคราวในบางเส้นทาง
22 April 2021

บางกอกแอร์เวย์ส ออกมาตรการดูแลผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโควิด-19
20 April 2021

บางกอกแอร์เวย์ส จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
20 April 2021

บางกอกแอร์เวย์ส แนะนำผู้โดยสารตรวจสอบมาตรการการเดินทางเข้าพื้นที่ ของจังหวัดต่างๆ ก่อนการเดินทางทุกครั้ง
19 April 2021

บางกอกแอร์เวย์ส ประกาศปิดให้บริการสำนักงานออกบัตรโดยสาร สำนักงานใหญ่(ถ.วิภาวดีรังสิต) เชียงใหม่ ภูเก็ต เป็นการชั่วคราว พร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานของพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 เมษายน 2564
16 April 2021

บางกอกแอร์เวย์ส ประกาศยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 งดให้บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบิน และปิดให้บริการห้องรับรองผู้โดยสารเป็นการชั่วคราว
12 April 2021

บางกอกแอร์เวย์ส อำนวยความสะดวกการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน โดยไม่มีค่าธรรมเนียม พร้อมแนะผู้โดยสารตรวจสอบมาตรการการเดินทางเข้าพื้นที่ ของจังหวัดต่างๆ
09 April 2021

บางกอกแอร์เวย์สจัดทีมนักบินและลูกเรือ ให้บริการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร บริเวณเคาท์เตอร์เช็คอิน
07 April 2021

สนามบินสมุย จัดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานภายในสนามบิน เข้ารับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม
02 April 2021

ผู้บริหาร UTA ร่วมพิธีทำบุญประจำปีกองทัพเรือ
30 March 2021

บางกอกแอร์เวย์ส แจ้งกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินในเส้นทาง ภูเก็ต –หาดใหญ่ (ไป-กลับ) เริ่ม 28 มีนาคม 2564 และเลื่อนกำหนดการเปิดเส้นทางบินใหม่ กรุงเทพฯ-ขอนแก่น (ไป-กลับ) และกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ (ไป-กลับ)
18 February 2021

บางกอกแอร์เวย์ส เตรียมกลับมาเปิดให้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร และมุมให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม เริ่ม 1 มีนาคม 2564
15 February 2021