เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

ข่าวประชาสัมพันธ์

บางกอกแอร์เวย์สอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารกรณีเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19)
25 March 2020

บางกอกแอร์เวย์สแจ้งปิดการให้บริการห้องรับรองผู้โดยสารเป็นการชั่วคราว เพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19
23 March 2020

บางกอกแอร์เวย์สประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร กรณีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19และกรณียกเลิกวันหยุดสงกรานต์
21 March 2020

บางกอกแอร์เวย์ส ประกาศเลื่อนการจัดการแข่งขัน “บางกอกแอร์เวย์ส บูทีค ซีรี่ย์ 2020”
20 March 2020

บางกอกแอร์เวย์ส ประกาศปรับลดเที่ยวบินและยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติม เป็นการชั่วคราว
19 March 2020

บางกอกแอร์เวย์สเสนอโปรโมชั่น “Summer Fly Fest”
18 March 2020

บางกอกแอร์เวย์สแจ้งมาตรการเพิ่มเติม ของสำนักงานการบินพลเรือนประเทศเวียดนาม (CAAV)
17 March 2020

บางกอกแอร์เวย์สให้ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขของประเทศกัมพูชากรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
17 March 2020

บางกอกแอร์เวย์ส เพิ่มจุดคัดกรองผู้โดยสาร ณ สนามบินสมุย สุโขทัย และตราด
16 March 2020

บางกอกแอร์เวย์สประกาศแจ้งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของสำนักงานการบินพลเรือนประเทศเวียดนาม (CAAV)
15 March 2020

บางกอกแอร์เวย์สลงนามความร่วมมือ(MOU)กับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและผลิตภัณฑ์ชุมชน
09 March 2020

บางกอกแอร์เวย์ส ประกาศปรับลดความถี่เที่ยวบินและยกเลิกเส้นทางบิน
06 March 2020

บางกอกแอร์เวย์ส เพิ่มความเข้มข้นในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)
03 March 2020

บางกอกแอร์เวย์ส (BA) ประกาศผลการดำเนินงานปี 2562
28 February 2020

บางกอกแอร์เวย์สออกมาตรการปรับลดค่าใช้จ่ายเพื่อลดผลกระทบในการดำเนินธุรกิจ
28 February 2020