เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ    Virtual Tour

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานนานาชาติขนาดใหญ่ประกอบด้วยอาคารเทียบเครื่อง A-G โดยอาคารเทียบเครื่องสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สจะอยู่ในส่วนของอาคาร A ส่วนของเที่ยวบินระหว่างประเทศอยู่ในส่วนของอาคาร D

จุดบริการเช็คอิน    Virtual Tour

 • โถงผู้โดยสารขาออก อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 3
 • เช็คอินที่แถว F เคาน์เตอร์ F01 - F15 (สำหรับทุกเที่ยวบิน)
 • สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ เคาน์เตอร์จะปิดให้บริการก่อนเวลาเครื่องขึ้น 40 นาที
 • สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์จะปิดให้บริการก่อนเวลาเครื่องขึ้น 50 นาที

สำนักงานบัตรโดยสาร

 • โถงผู้โดยสารขาออก อาคารผู้โดยสาร ชั้น 6
 • เข้าผ่านประตูทางเข้าหมายเลข 3 บริเวณชั้น 4 ของอาคาร และใช้ลิฟต์ทางด้านท้ายของเช็คอินแถว F
 • ให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 04.00 น. ถึง 23.00 น.

ขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาออก (ชั้น 2-4)    Virtual Tour

 • เที่ยวบินภายในประเทศ
 • หลังเช็คอิน ผู้โดยสารเที่ยวบินภายในประเทศจะออกจากชั้น 4 ไปยังชั้น 2 เพื่อไปที่ประตูทางออก (Gate)
 • ประตูทางออกสำหรับทุกเที่ยวบินภายในประเทศของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สจะอยู่ที่อาคารผู้โดยสาร (อาคารเทียบเครื่อง A และ B) ที่ประตูทางออก A1-A6 และ B1-B6
 • ประตูทางออกของทุกเที่ยวบินภายในประเทศของสายการบินบางกอกแอร์เวย์จะปิดก่อนเวลาเครื่องขึ้น 15 นาที
 • เที่ยวบินระหว่างประเทศ
 • หลังเช็คอิน ผู้โดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศจะต้องไปยังส่วนกลางของอาคารผู้โดยสาร ชั้น 4
 • เข้าสู่ขั้นตอนของการชำระภาษีสนามบินและไปที่จุดตรวจหนังสือเดินทาง
 • บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ก่อนและหลังจุดตรวจหนังสือเดินทาง
 • หลังผ่านจุดตรวจหนังสือเดินทาง ผู้โดยสารสามารถเลือกใช้บริการดังนี้:
  • ออกจากชั้น 4 ไปยังชั้น 3 เพื่อใช้บริการห้องรับรองพิเศษ(Lounge) และ/หรือ
  • ออกจากชั้น 4 ไปยังชั้น 2 เพื่อไปยังประตูทางออก
 • ประตูทางออกสำหรับทุกเที่ยวบินระหว่างประเทศของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สจะอยู่ที่อาคารผู้โดยสาร (อาคารเทียบเครื่อง C และ D) ประตูทางออก C1-C10 และ D1-D4 (ประตูทางออกจะถูกระบุในบัตรโดยสารหลังทำการเช็คอิน)
 • ประตูทางออกของทุกเที่ยวบินระหว่างประเทศของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สจะปิดก่อนเวลาเครื่องขึ้น 15 นาท

ห้องรับรองพิเศษสำหรับผู้โดยสารทุกท่าน (Boutique Lounge)    Virtual Tour

 • ห้องรับรองพิเศษสำหรับผู้โดยสารภายในประเทศอยู่ที่ชั้น 2 อาคารเทียบเครื่อง A ตรงกันข้ามกับประตูทางออก A3
 • ห้องรับรองพิเศษสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศอยู่ที่ชั้น 3 อยู่ตรงข้ามประตูทางออก D7

ขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาเข้าและการเปลี่ยนเครื่อง (ชั้น 2-4)

หลังจากผู้โดยสารมาถึงโถงผู้โดยสารขาเข้า จะตรงไปยังจุดตรวจหนังสือเดินทาง สายพานรับกระเป๋าและจุดตรวจคนเข้าเมืองที่ชั้น 2 ท่านผู้โดยสารสามารถใช้บริการสัมภาระของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สได้ที่อาคารผู้โดยสาร ชั้น 2 ติดกับสายพานรับกระเป๋า 01 Virtual Tour

 • ผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องที่ทำการเช็คอินไปยังจุดหมายปลายทางสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว:
 • ไปที่ชั้น 3 ก่อนจะกลับมายังชั้น 2 เพื่อไปยังประตูทางออกใหม่
 • เคาน์เตอร์บริการเปลี่ยนเครื่องของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ตั้งอยู่ที่อีสต์ แอร์ไซด์ เซ็นเตอร์ (East Airside Center)
 • ผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องที่ยังไม่ได้ทำการเช็คอินไปยังจุดหมายปลายทางสุดท้าย:
 • ไปที่จุดตรวจหนังสือเดินทางและจุดตรวจคนเข้าเมืองพร้อมสัมภาระ
 • ไปยังเคาน์เตอร์ที่บริการสำหรับเปลี่ยนเครื่อง (Transfer) ที่อาคารผู้โดยสาร ชั้น 2
 • ไปที่โถงผู้โดยสารขาออก อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของผู้โดยสารขาออกอีกครั้ง รวมทั้งผ่านจุดตรวจหนังสือเดินทางด้วย

บริการรถสาธารณะ

จุดบริการรถสาธารณะตั้งอยู่บนพื้นที่ 28 ไร่ ใกล้กับอาคารบริษัท บางกอก เคเทอริ่ง จำกัด (Bangkok Catering Company) ซึ่งมีระยะห่างประมาณ 5 นาทีจากอาคารผู้โดยสาร ผู้โดยสารสามารถใช้บริการรถแท็กซี่ ลิมูซีน รถเช่าและรถโดยสารประจำทาง โดยสามารถนั่งรถเวียนรับ-ส่ง (Shuttle Bus)จากสนามบินมาที่อาคารนี้ได้

รถโดยสารประจำทาง
รถโดยสารประจำทางจะวิ่งไปกลับจากสนามบินสู่ 6 เส้นทางดังนี้ มีนบุรี แฮปปี้แลนด์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ บางนา สมุทรปราการ และดอนเมือง

 • รถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
 • รถหมายเลข 549 เส้นทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ - มีนบุรี
 • รถหมายเลข 550 เส้นทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ - แฮปปี้แลนด์
 • รถหมายเลข 551 เส้นทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ขึ้นทางด่วน)
 • รถหมายเลข 552 เส้นทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ - บางนา (สถานีรถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช)
 • รถหมายเลข 553 เส้นทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ - สมุทรปราการ
 • รถหมายเลข 554 เส้นทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินดอนเมือง (ขึ้นทางด่วน)
 • รถโดยสารประจำทางไปต่างจังหวัด
 • รถหมายเลข 389 เส้นทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ - พัทยา
 • รถหมายเลข 390 เส้นทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ - ตลาดโรงเกลือ
 • รถหมายเลข 825 เส้นทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ –หนองคาย

บริการรถเช่า
ผู้โดยสารสามารถใช้บริการรถเช่าทุกประเภทได้ที่จุดบริการรถสาธารณะ

บริการรถลิมูซีน
มีให้เลือกจาก 2 บริษัทคือ สายการบินไทย (THAI) และท่าอากาศยานไทย (AOT)

บริการรถแท็กซี่
แท็กซี่ที่รับผู้โดยสารจากสุวรรณภูมิจะมีค่าบริการพิเศษนอกเหนือจากค่าโดยสารตามมิเตอร์ปกติ 50 บาท และค่าบริการโดยเฉลี่ยจากใจกลางเมืองไปยังสนามบินโดยใช้ทางด่วน (ไม่รวมค่าผ่านทางด่วน 50 บาท) อยู่ที่ 180-240 บาท

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถไปคลิกดูได้ที่เว็บไซต์ของสนามบิน www.suvarnabhumiairport.com

 

Lounge

Blue Ribbon Club

Bangkok (Domestic)

- เวลาทำการ: 04.30 – 22.00

- ที่ตั้ง: Concourse A, Level 2 (opposite Gate A3)

Bangkok (International)

- เวลาทำการ Hour: 04.30 – 22.00

- ที่ตั้ง: Concourse A Level 3

Boutique Lounge

Bangkok (Domestic)

- เวลาทำการ: 04.30 – 22.00

- ที่ตั้ง: Concourse A, Level 2 (opposite Gate A3)

Bangkok (International)

- เวลาทำการ: 04.30 – 22.00

- ที่ตั้ง​: Concourse A Level 3