ตรวจสอบรายละเอียดที่นี่ สำหรับข่าวประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ COVID-19 รวมถึงตารางปรับลดเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์ส
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

สนามบินสุโขทัย


สนามบินสุโขทัย

สนามบินสุโขทัย เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 2535 บนเนื้อที่ 1,018 ไร่ ตั้งอยู่ในเขต 3 ตำบล คือ ต.ท่าทอง ต.คลองกระจง และ ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2539 เส้นทางกรุงเทพฯ-สุโขทัย-เชียงใหม่ โดยเครื่องบินแบบ ATR 72-500 ความจุ 70 ที่นั่ง

บริษัทฯ ยังได้รับความร่วมมือจากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด มาเป็นผู้ดูแลด้านการควบคุมการจราจรทางอากาศ โดยติดตั้งเครื่องช่วยเดินอากาศและด้านการสื่อสารการบินโดยให้บริการข่ายสื่อสารการบินผ่านดาวเทียม VSAT และยังได้รับความร่วมมือจากกองอากาศการบิน กรมอุตุนิยมวิทยา ติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศและรายงานสภาพอากาศบริเวณสนามบิน โดยใช้เครื่องมือวัดทิศทางและความเร็วของลม เครื่องวัดความกดอากาศ และเครื่องวัดอุณหภูมิ

สนามบินสุโขทัยได้รับอนุญาตให้เป็นสนามบินศุลกากร ประกอบกิจการเดินอากาศแบบประจำ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เดินทางที่ประสงค์จะเดินทางจากสุโขทัยไปยังต่างประเทศ หรือจากต่างประเทศมายังสุโขทัย ก่อนหน้านี้มีการเปิดเส้นทางการบิน กรุงเทพฯ-สุโขทัย-หลวงพระบาง และหลวงพระบาง-สุโขทัย

นอกจากนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ ยังผ่านการรับรองข้อมูลคาร์บอนฟุตพรินท์ขององค์กรใน 5 พื้นที่ ได้แก่ สนามบินสมุย (ต่อเนื่องจากปี 2559) สนามบินสุโขทัย สนามบินตราด ส่วนกลาง และโรงซ่อมอากาศยานของบริษัท ฯ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นการแสดงศักยภาพการมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนในอนาคต

รางวัลเกียรติยศ

พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2542, 2543, 2545, 2548, 2549, 2550
พ.ศ. 2546, 2547
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2551, 2552, 2554
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2554

เว็บไซต์

http://www.sukhothaiairport.com


สถานที่ตั้ง

ที่อยู่ : สนามบินสุโขทัย 99 หมู่ 4 ต. คลองกระจง อ. สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 055-647225-6

โทรสาร : 055-647-221