เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

สนามบินสมุย


สนามบินสมุย (สนามบินเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย)

สนามบินพาณิชย์มาตรฐาน เปิดทำการบินเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2532 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ (ในปัจจุบัน) ณ ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2527 พื้นที่เดิมเป็นสวนมะพร้าว ซึ่งบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากกรมการบินพาณิชย์ว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับเป็นที่ตั้งของสนามบิน เนื่องจากเป็นพื้นที่ราบขนาดใหญ่เพียงพอกับการสร้างสนามบิน

สนามบินสมุยได้รับอนุญาตให้เป็น สนามบินศุลกากร ตั้งแต่ วันที่ 25 กันยายน 2539 ประกอบกิจการเดินอากาศแบบประจำมีกำหนดต่างประเทศ ภายในอาคารผู้โดยสารต่างประเทศ ประกอบด้วย ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร ด่านกักกันสัตว์ ด่านตรวจพืช ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ด่านอาหารและยา และมีบริการตรวจลงประทับตราประเภทท่องเที่ยว (วีซ่า) รวมไปถึง บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT REFUNDS) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

สนามบินสมุยได้รับการออกแบบและก่อสร้างต่าง ๆ โดยคำนึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมของเกาะสมุยเป็นหลัก เน้นการออกแบบให้กลมกลืนกับธรรมชาติแวดล้อม สร้างด้วยวัสดุที่เป็นไม้ต้นมะพร้าว ลักษณะอาคารเปิดโล่ง เพื่อให้บรรยากาศเป็นธรรมชาติในรูปแบบของเกาะสมุยมากที่สุด ทางวิ่งสนามบินสมุย สามารถรองรับน้ำหนักอากาศยานได้ถึง 70 ตัน มีทางวิ่งยาว 2,100 เมตร กว้าง 45 เมตร สามารถรองรับเครื่องบินโดยสารไอพ่นขนาดเล็กได้ เช่น Airbus A319 และ Boeing 737 โดยใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพเพียง 50 นาทีเท่านั้น

ต่อมาสนามบินสมุยได้ทำการขยายกลุ่มอาคารผู้โดยสาร อาคารบริการและสำนักงานเพิ่มเติม ทำให้มีพื้นที่ใช้สอยโดยรวมทั้งหมดประมาณ 16,000 ตร.ม. (ไม่รวมพื้นที่ถนน/ทางวิ่ง/ทางขับ/ลานจอดรถยนต์และลานจอดอากาศยาน) ประกอบไปด้วยอาคารตรวจบัตรโดยสาร, กลุ่มอาคารผู้โดยสาร 7 อาคาร แบ่งเป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 4 อาคาร และอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 3 อาคาร, กลุ่มอาคารพาณิชย์, กลุ่มอาคารสำนักงานและอาคารบริการอื่น ๆ โดยอาคารผู้โดยสารสามารถรองรับผู้โดยสารได้วันละประมาณ 12,000 คนต่อวัน หรือ 4,380,000 คนต่อปี*

สนามบินสมุย นับเป็นสนามบินเเห่งเเรกของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพรินท์จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยได้รับการรับรองในปี 2559 และ 2560 โดยในปี 2560 ยังมีอีก 4 พื้นที่ ที่ผ่านการรับรองข้อมูลคาร์บอนฟุตพรินท์ขององค์กร ได้แก่ สนามบินสุโขทัย สนามบินตราด ส่วนกลาง* และโรงซ่อมอากาศยานของบริษัท ฯ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นการแสดงศักยภาพการมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนในอนาคตเพื่อเป็นข้อมูล

*ส่วนกลาง ในที่นี้รวมถึง พื้นที่สำนักงานใหญ่ อาคารออกบัตรโดยสาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการ (BAOC) สำนักงานประจำสนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอินประจำสนามบินสุวรรณภูมิ ห้องติดตามสัมภาระและชดใช้ค่าเสียหาย ห้อง FLIGHT DOCUMENT CONTROL ห้องรับรองพิเศษกรุงเทพฯ (ภายในประเทศ) และห้องรับรองธุรกิจกรุงเทพฯ (ระหว่างประเทศ) พื้นที่สำนักงานโซน A3 ห้อง CENTER A5 สำนักงานช่างซ่อมเครื่องบินโซน C8 สำนักงาน STORE ช่างซ่อมเครื่องบิน C10 และอาคารสินค้าภายในประเทศ

รางวัลเกียรติยศ

พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2565-2568
พ.ศ. 2566

เว็บไซต์

http://www.samuiairport.com/


สถานที่ตั้ง

ที่อยู่ : 99 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อ ผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84320 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 077-428-500

โทรสาร : 077-428-539


ห้องรับรอง

ห้องรับรองธุรกิจ

เกาะสมุย (ภายในประเทศ)

- เวลาทำการ: 04.30 – 22.00

- ที่ตั้ง: ถัดจากประตู 2 ฝั่งผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ

เกาะสมุย (ระหว่างประเทศ)

- เวลาทำการ: 04.30 – 22.00

- ที่ตั้ง: ถัดจากด่านตรวจคนเข้าเมือง ประตู 6

มุมบริการของว่างและเครื่องดื่ม

เกาะสมุย (ภายในประเทศ)

- เวลาทำการ: 04.30 – 22.00

- ที่ตั้ง: ระหว่างประตู 1-2

เกาะสมุย (ระหว่างประเทศ)

- เวลาทำการ: 04.30 – 22.30

- ที่ตั้ง: ประตู 7