bangkokair.com ใช้ "คุกกี้" เพื่อเพิ่มประสิทธ์ภาพในการใช้งานของท่าน หากท่านปิดข้อความนี้ หรือยังใช้งานเว็บไซต์อยู่ เราคาดว่าท่านจะยอมรับเงื่อนไขนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ที่เราใช้ หรือดูวิธีลบคุกกี้ คลิกที่นี่

Ground Operations


ระบบสำรองที่นั่งที่ทันสมัย

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด ได้เซ็นสัญญากับ บริษัท SABRE Airline Solution ในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์สำรองที่นั่ง ชื่อระบบ SABRE ซึ่งระบบนี้จะช่วยในการควบคุมข้อมูลในการสำรองที่นั่ง การออกบัตรโดยสาร การคำนวณที่นั่งของผู้โดยสาร และน้ำหนักในแต่ละเที่ยวบิน ซึ่งจะอำนวยประโยชน์ทั้งในด้านการขาย การตลาด และรวมถึง การจัดการ ให้มีความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และยังสามารถเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์สำรองที่นั่งต่าง ๆ ได้ทั่วโลก

นอกจากนี้  บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด ขยายระบบคอมพิวเตอร์สำรองที่นั่ง โดยการเชื่อมกับเครือข่ายของระบบคอมพิวเตอร์สำรองที่นั่ง(Global Distribution System) ทั่วโลก ได้แก่ ระบบ AMADEUS, TRAVEL SKY,  TOPAZ,TRAVEL PORT (Galileo, Worldspan, Apollo) ABACUS, AXESS, INFINI, และ SABRE ซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลก โดยเฉพาะในยุโรป อเมริกา แอฟริกา และเอเชียแปซิฟิก พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารทุกท่าน ในการติดต่อสำรองที่นั่งซึ่งมีแทรเวลเอเย่นต์ในเครือข่ายระบบสำรองที่นั่งกว่า 100,000 แห่ง ทั่วโลก   และทางบริษัทฯ ได้ร่วมลงนามในสัญญากับสายการบินต่างๆทั่วโลก อาทิเช่น สายการบิน ANA, Lufthansa, Qantas, SWISSAIR, LAUDA AIR   เพื่อเป็นบริการทางหนึ่งของบริษัทฯในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร โดยสามารถติดต่อสำรองที่นั่งผ่านระบบสำรองที่นั่งของสายการบินนั้นๆ และปัจจุบันยังมีการทำ Code Share ร่วมกับสายการบินต่างๆอีกด้วย ได้แก่  Etihad Airways, Eva Air, KLM, Air France, Malaysian Air

ระบบ E-Ticketing

บริษัทฯ ได้นำระบบ E-ticketing เข้ามาใช้ สำหรับทุกเส้นทางบินภายในประเทศ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2546

E-ticketing เป็นบริการอีกรูปแบบหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยว โดยอยู่ในรูปแบบเอกสารข้อมูลการเดินทางและรหัสสำรองที่นั่งที่พิมพ์ออกมาจากคอมพิวเตอร์ ซึ่งการบริการนี้สามารถเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว แก่ผู้โดยสาร อีกทั้งยังไม่ต้องกังวลเรื่องบัตรโดยสารสูญหายอีกด้วย

การใช้ E-ticketing ในการเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส สามารถทำได้โดยการยื่นเอกสารยืนยันการจองที่พิมพ์ออกมาจากคอมพิวเตอร์ แต่สำหรับท่านที่ทำใบเอกสารดังกล่าวสูญหายนั้น เพียงแค่ท่านแจ้งชื่อ – นามสกุล พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ท่านก็สามารถขึ้นเครื่องได้

ปัจจุบัน บัตรโดยสารแบบ E-ticketing ใช้กันอย่างแพร่หลายในทวีปยุโรปและอเมริกา ทางสายการบินบางกอกแอร์เวย์สได้ใช้ระบบ E-ticketing ในเส้นทางภายในประเทศก่อนและจะขยายไปในเส้นทางระหว่างประเทศต่อไป

Web Check-In Service

สายการบินบางกอกแอร์เวย์สเริ่มให้บริการ “เว็บเช็คอิน” (web check-in) เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเที่ยวบินภายในประเทศ ซึ่งผู้โดยสารสามารถทำการเช็คอินก่อนล่วงหน้าได้ถึง 24 ชั่วโมงผ่านทางเว็บไซต์ www.bangkokair.com โดยคลิกเข้าไปที่ “web check-in” ซึ่งผู้โดยสารสามารถเลือกที่นั่ง และพิมพ์ใบผ่านขึ้นเครื่อง (boarding pass) ได้เอง จากนั้นสามารถนำใบผ่านขึ้นเครื่องไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินพิเศษที่จัดไว้ ณ สนามบิน เพื่อทำการแสดงตัวและโหลดสัมภาระ

ทั้งนี้ ในระยะแรก การให้บริการ “เว็บเช็คอิน” จะเปิดให้บริการในเส้นทางการบินจาก กรุงเทพฯ สมุย และภูเก็ต สู่สนามบินปลายทางอื่นๆ ภายในประเทศ โดยจะมีการขยายการให้บริการในเส้นทางอื่นๆ อีกมากกว่า 20 เส้นทางของสายการบินตามลำดับ

เติมเต็มการเดินทางของคุณ

ให้การเดินทางของคุณง่าย และสะดวกกว่าที่เคย ประทับใจไปกับบริการพิเศษตลอดเส้นทาง