bangkokair.com ใช้ "คุกกี้" เพื่อเพิ่มประสิทธ์ภาพในการใช้งานของท่าน หากท่านปิดข้อความนี้ หรือยังใช้งานเว็บไซต์อยู่ เราคาดว่าท่านจะยอมรับเงื่อนไขนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ที่เราใช้ หรือดูวิธีลบคุกกี้ คลิกที่นี่
Sign in Join FlyerBonus

คำถามที่พบบ่อย


ถาม : บัตรโดยสารโปรโมชั่น Discovery Airpass สามารถซื้อได้จากที่ไหน ?
ตอบ : บัตรโดยสารโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถซื้อผ่านเวบไซต์ แต่สามารถซื้อจากสำนักงานของ PG หรือตัวแทนจำหน่ายได้
ถาม : ราคาบัตรโดยสารในแต่ละโปรโมชั่น มีความแตกต่างกันอย่างไร ?
ตอบ : แตกต่างตามอายุและเงื่อนไขของบัตรโดยสาร เช่น อาจมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือเงื่อนไขการ ขอคืนเงิน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ขณะสำรองที่นั่ง
ถาม : ผู้โดยสารที่มีทารกเดินทาง จำเป็นต้องซื้อบัตรโดยสารให้ทารกหรือไม่ ?
ตอบ : จำเป็น โดยค่าบัตรโดยสารจะคิดจาก 25% ของราคาบัตรโดยสารทั่วไปของราคาผู้ใหญ่
ถาม : เที่ยวบินของบางกอกแอร์เวยส์ เดินทางจากสนามบินใด ?
ตอบ : เที่ยวบินทั้งหมดของสายการบิน ไม่ว่าเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
ถาม : เวลาขั้นต่ำที่ผู้โดยสารจะต้องใช้ในการต่อเครื่องคือเท่าไหร่ ?
ตอบ : ขึ้นอยู่กับเส้นทางต่อของผู้โดยสารเป็นหลัก
  • จากเที่ยวบินระหว่างประเทศไปยังเที่ยวบินในประเทศ คือ 1.15 ชั่วโมง
  • จากเที่ยวบินในประเทศไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศ คือ 1.15 ชั่วโมง
  • จากเที่ยวบินระหว่างประเทศไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศ คือ 1.15 ชั่วโมง
  • จากเที่ยวบินในประเทศ ไปยังเที่ยวบินในประเทศ คือ 1.15 ชั่วโมง
*สายการบินขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบผู้โดยสารพลาดเที่ยวบินเนื่องจากมีเวลาต่อเครื่องน้อยกว่าที่กำหนดไว้ หรือผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารแยกฉบับ
ถาม : ผู้โดยสารควรจะรับการตรวจรับบัตรโดยสารอย่างน้อยกี่นาทีก่อนเวลาเครื่องออก ?
ตอบ : ผู้โดยสารควรติดต่อตรวจรับบัตรโดยสารเส้นทางภายในประเทศอย่างน้อย 1.30 ชม. ก่อนเวลาเดินทาง และเส้นทางระหว่างประเทศอย่างน้อย 2 ชม.ก่อนเวลาเดินทาง
ถาม : เคาน์เตอร์ของสายการบินบางกอกแอร์เวยส์ปิดรับผู้โดยสารขึ้นเครื่องกี่นาทีก่อนเวลาเดินทาง ?
ตอบ : เส้นทางภายในประเทศปิดการตรวจรับบัตรโดยสาร 40 นาทีก่อนเวลาเดินทาง และ เส้นทางระหว่างประเทศปิดการตรวจรับบัตรโดยสาร 50 นาทีก่อนเวลาเดินทาง
ถาม : น้ำหนักสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้โหลดใต้เครื่อง คือจำนวนเท่าไหร่ ?
ตอบ : บัตรโดยสารผู้ใหญ่และเด็ก ให้ 20 กก. ทารก 10 กก. และผู้โดยสารสมาชิก FFP 25 กก.ต่อท่าน
ถาม : ถ้าผู้โดยสารมีน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้เครื่องเกิน 20 กก. จะต้องชำระค่าน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มเท่าไหร่ ?
ตอบ : เส้นทางภายในประเทศ คิด 90 บาทต่อ 1 กิโลกรัม เส้นทางต่างประเทศ สามารถตรวจสอบราคาจาก http://www.bangkokair.com/baggage-allowance.
ถาม : ผู้โดยสารสามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้หรือไม่ ?
ตอบ : ผู้โดยสารสามารถเลือกที่นั่งขณะสำรองที่นั่ง หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับบัตรโดยสาร ณ วันเดินทางก็ได้
ถาม : ผู้โดยสารสามารถนำสัตว์เลี้ยงเดินทางไปด้วยได้หรือไม่ ?
ตอบ : สายการบินอนุญาตให้นำสุนัขหรือแมวเดินทางเท่านั้น ถ้าท่านต้องการนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่อง กรุณาติดต่อ reservation@bangkokair.com เพื่อตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม
ถาม : ถ้ามีบัตรโดยสารเดินทางต่อไปเส้นทางอื่น แต่เป็นบัตรโดยสารคนละฉบับ จะสามารถเช็คกระเป๋าไปถึงปลายทางได้หรือไม่ ?
ตอบ : สามารถตรวจสอบเงื่อนไขจาก http://www.bangkokair.com/separate-ticket
ถาม : ผู้โดยสารสามารถซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้าได้นานกี่วันก่อนการเดินทาง ?
ตอบ : 331 วัน ล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง
ถาม : กรณีที่เจ้าของบัตรเครดิตไม่ได้เดินทางด้วย จะสามารถซื้อบัตรโดยสารให้คนอื่นได้หรือไม่ ?
ตอบ : ไม่ได้ ผู้ชำระเงินหรือเจ้าของบัตรเครดิตจะต้องเป็น 1 ในผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเท่านั้น
ถาม : ผู้โดยสารสามารถซื้อน้ำหนักกระเป๋าล่วงหน้าได้กี่ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ?
ตอบ : สามารถซื้อได้ อย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ผ่านช่องทางเวบไซต์ คอลเซนเตอร์ หรืออีเมล reservation@bangkokair.com
ถาม : กรณีที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ผู้โดยสารสามารถติดต่อจากช่องทางใด ?
ตอบ : สามารถติดต่อผ่านบริการ Live Chat ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวัน 24 ชั่วโมง PG Live Chat
ถาม : ถ้ามีบัตรโดยสารผู้ใหญ่แล้ว จะสามารถซื้อบัตรโดยสารเด็ก ผ่านเวบไซต์ได้หรือไม่ ?
ตอบ : ระบบไม่อนุญาตให้ซื้อบัตรโดยสารเด็กอย่างเดียวผ่านเวบไซต์ได้ ดังนั้น ผู้โดยสารสามารถติดต่อสำรองที่นั่งผ่านอีเมล reservation@bangkokair.com
ถาม : ผู้โดยสารสามารถเริ่มทำเวบเช็คอินได้เมื่อไหร่ ?
ตอบ : สามารถเริ่มทำได้ภายในระยะเวลาตั้งแต่ 24 จนถึง 1 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง
ถาม : ผู้โดยสารสามารถสั่งอาหารพิเศษล่วงหน้าได้หรือไม่ ?
ตอบ : ผู้โดยสารสามารถขออาหารพิเศษล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
ถาม : ในการตรวจรับบัตรโดยสารของสายการบิน ผู้โดยสารสามารถแสดงสำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตแทนเอกสารตัวจริงได้หรือไม่ ?
ตอบ : ผู้โดยสารจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตตัวจริงในการตรวจรับบัตรโดยสารเท่านั้น

 

เติมเต็มการเดินทางของคุณ

ให้การเดินทางของคุณง่าย และสะดวกกว่าที่เคย ประทับใจไปกับบริการพิเศษตลอดเส้นทาง