ตรวจสอบรายละเอียดที่นี่ สำหรับข่าวประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ COVID-19 รวมถึงตารางปรับลดเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์ส
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธ์ภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุ้กกี้ โดย คลิกที่นี่
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

บริการขนส่งสินค้า

ภายในประเทศ ต่างประเทศ แผนที่คลังสินค้า สินค้าอันตราย
จาก : เลือกเส้นทาง

กรุงเทพฯ

เส้นทาง หมวดสินค้าทั่วไป (บาท) SCR 1000 SCR 2000 SCR 3000 OTOP
ต้นทาง ปลายทาง MIN N Q45 Q100 MIN N MIN N MIN N N Q45 Q100
กรุงเทพฯ ตราด 120 15 13 10 240 22.50 500 4.50 600 20 10 7 6
สุโขทัย 120 15 13 10 240 22.50 500 4.50 600 20 10 7 6
ลำปาง 120 15 13 10 240 22.50 500 4.50 600 20 10 7 6
เชียงใหม่ 120 17 13 8 240 25.50 500 4.50 600 20 10 7 6
สมุย 120 20 17 16 240 30 500 4.50 600 20 10 7 6
ภูเก็ต 120 20 16 9 240 30 500 4.50 600 20 10 7 6
กระบี่ 120 20 13 8 240 30 500 4.50 600 20 10 7 6
หมายเหตุ: * บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าระวางและค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งตารางการบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** MIN = ค่าระวางขั้นต่ำ, N = ราคา/กก. ที่น้ำหนักสินค้าไม่เกิน 45 กก. , Q45 = ราคา/กก. ที่น้ำหนักสินค้า 45 กก. ขึ้นไป , Q100 = ราคา/กก. ที่น้ำหนักสินค้า 100 กก. ขึ้นไป
*** สินค้าที่มีการบรรจุน้ำแข็งแห้ง (Packed with dry ice) กรุณาติดต่อตัวแทนขายฯ (Authorized Cargo Sales Agents) ของสายการบินฯ สำหรับการขนส่ง
**** ปิดรับสินค้าทุกประเภทก่อนเครื่องออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง 30 นาที ในทุกเที่ยวบิน ทุกเส้นทาง
***** เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564
****** เส้นทางออกจากสถานีต้นทาง สุโขทัย(THS) ลำปาง(LPT) ตราด (TDX) ยกเลิกการให้บริการขนส่งสินค้าตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2563
ทั้งนี้ลูกค้าสามารถส่งสินค้าจากต้นทาง กรุงเทพ(BKK) มายังสถานีปลายทาง สุโขทัย(THS) ลำปาง(LPT) ตราด (TDX) ได้ตามปกติ

ประเภทสินค้าพิเศษ

SCR 1000 : สัตว์มีชีวิต ได้แก่ สุนัข, แมว อัตราค่าระวาง 150% ของ Normal GCR แต่ไม่ต่ำกว่า 200% ของ Minimum GCR

ระงับการให้บริการขนส่งสิ่งมีชีวิต ประเภท สุนัข แมว (AVI) เป็นการชั่วคราวถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ประเภทเครื่อง จำนวนที่รับ ขนาด (ซม.) น้ำหนัก (รวมกรง)
ATR 72 2 80 x 45 x 65 20 KG
A319 2 100 x 60 x 75 60 KG
A320 3 100 x 60 x 75 60 KG

หมายเหตุ : หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ 02-134-3886

SCR 2000: กล่องกระดาษพับเรียบ/ เข่ง/ ตะกร้าเปล่า/ ลังพลาสติก กิโลกรัมละ 4.50 บาท แต่ไม่ต่ำกว่า Minimum 500 บาท

SCR 3000: กล่องโฟมเปล่า กิโลกรัมละ 20 บาท แต่ไม่ต่ำกว่า Minimum 600 บาท

OTOPS : อัตราพิเศษ สำหรับผู้ผลิต/กลุ่มผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ค่าธรรมเนียมเอกสาร (Document fee)

80 บาท ต่อ ใบตราส่งสินค้า (Air Waybill)

ค่าเก็บรักษาสินค้าขาเข้าภายในประเทศ (Storage Charges)

กรุงเทพฯ, สมุย
  1. ระยะปลอดค่าเก็บรักษา 48 ชั่วโมง
  2. สินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 100 กิโลกรัม จะเรียกเก็บในอัตราขั้นต่ำ 100 บาทและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  3. สินค้าที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัมขึ้นไป จะเรียกเก็บในอัตรา 5 บาทต่อกิโลกรัมต่อวันและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
เชียงใหม่
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของคลัง BAGS
ภูเก็ต
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของคลัง AOTGA

การยกเลิกการส่งสินค้า

น้ำหนักและขนาดของสินค้าที่สามารถขนได้บนเครื่องบินแต่ละประเภท

ATR 72

A319 / A320

ส่ง-รับสินค้า / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เวลาให้บริการ โทรศัพท์ อีเมล
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK))
คลิกเพื่อดูแผนที่
06.00 - 22.00 น. 0 2134 3886 # 43711-43712 cargoops_dom@bangkokair.com
เกาะสมุย (USM) คลิกเพื่อดูแผนที่ 10.00 - 19.00 น. 0 7742 8505, 0 7742 8530 cargoops_usm@bangkokair.com
สุโขทัย (THS) Cargo Counter อาคารผู้โดยสารขาออก คลิกเพื่อดูแผนที่ 08.00 - 18.00 น. 0 91120 7793 thsgos@bangkokair.com, thskkpg@bangkokair.com
ลำปาง (LPT) อาคารผู้โดยสารขาออก คลิกเพื่อดูแผนที่ 08.00 - 19.15 น. 082-700-6364 lptgos@bangkokair.com, lptkkpg@bangkokair.com
เชียงใหม่ (CNX) คลิกเพื่อดูแผนที่ 07.00 - 19.00 น. 0 5392 2450, 061-172-0202 cnxcgo@bags-groundservices.com
ภูเก็ต (HKT) คลิกเพื่อดูแผนที่ 06.00 - 22.00 น. 0 7635 1510, 0 7635 1583 hktfo@aotga.com (Export)
hktfl@aotga.com (Import)
pichit.si@aotga.com
ตราด (TDX) อาคารผู้โดยสารขาออก คลิกเพื่อดูแผนที่ 09.00 - 15.00 น. 0 3952 5771, 0 3952 5777 # 3446, 092-223-5753 gostdx@bangkokair.com, tdxkkpg@bangkokair.com

ต้นทาง ตัวแทนขายฯ (Authorized Cargo Sales Agents) โทรศัพท์ อีเมล
กรุงเทพฯ
(BKK)
Daily Express Co., Ltd. 02-392-8732, 5469 krasin@dailyexpress.co.th
laddawon@dailyexpress.co.th
Multi Air Services Co., Ltd 02-628-0004-5 phattanakiet_p1@hotmail.com
mas.domestic@multiairservices.com
Trans Air Cargo Co., Ltd 02-650-9030 #304, 312, 354 rsvn4@transaircargo.com
Thai Master Transport Int'l Services Co.,Ltd 02-690-8060 sales@tmtcargo.com
booking@tmtcargo.com
DHL Express (Thailand) Ltd 02-135-0212 thhubbooking@dhl.com
Pan Thai Air (Bangkok) Co., Ltd 02-984-0099 contactus@panthaiair.com
kittima_pbc@hotmail.com
Dynamic Air Cargo Co., Ltd 02-693-5999 dymcargo@dynamicaircargo.com
East-West Logistics Co.,Ltd 02-712 0130 cs-sales01@ewl.co.th
Excel Transport International Co.,Ltd 02-254-5370 sriwatanacho@exctrans.co.th
thavareehin@exctrans.co.th
Pioneer Air Cargo Co.,Ltd 02-717-0301 oversea@pioneer.co.th
booking@pioneer.co.th
Scanwell Logistics (Thailand) Co.,Ltd 02-295-0351-60 kuni@scanwell.com
sunisa@scanwell.com
เกาะสมุย
(USM)
Surat Express & Cargo Co., Ltd 081-895-2668 somsuay_tntsamui@hotmail.com
tntsurat@loxinfo.co.th
เชียงใหม่
(CNX)
Daily Express Co., Ltd. 02-392-8732,5469 krasin@dailyexpress.co.th
laddawon@dailyexpress.co.th
Thai Master Transport Int'l Services Co.,Ltd 0 5332 8600-2 , 083-579-5909 thunchanok@tmtcargo.com
ภูเก็ต
(HKT)
Aeronaut Southern (1997) Co., Ltd 081-892-1054 aeronaut1997@gmail.com

ติดตามสถานะสินค้า : CLICK HERE