ครั้งหนึ่งในชีวิต


กับทริปเอ็กซ์คลูซีฟ

ลุ้นบินลัดฟ้าสู่ลอนดอน กับ
บางกอกแอร์เวย์ส

ชมฟุตบอลใน VIP Box Seat ที่สนาม Stamford Bridge ของเชลซี ช้อปแบรนด์ดัง
ชิมเมนูเด็ดจากเชฟมิชลินสตาร์เอ็กซ์คลูซีฟทั้งทริป...เพื่อผู้โดยสารของบางกอกแอร์เวย์ส

วิธีการง่ายๆ

Your browser does not support SVG

ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 31 ส.ค. 60 ยิ่งบินมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

กติกาและวิธีร่วมกิจกรรม

วิธีร่วมกิจกรรม

 • พิมพ์ PG ตามด้วยหมายเลขบัตรโดยสาร 13 หลัก เช่น PG 82921773554XX
 • ส่ง SMS มาที่เบอร์ 4642929 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท สำหรับเครือข่าย AIS/DTAC/Truemove)
 • สงวนสิทธิ์ 1 หมายเลขบัตรโดยสาร/1 สิทธิ์
  พิเศษ สมาชิกฟลายเออร์โบนัสรับ 2 สิทธิ์/หมายเลขบัตรโดยสาร เพียงพิมพ์ PG ตามด้วยหมายเลขบัตรโดยสาร 13 หลักแล้วต่อด้วย F ตามด้วยหมายเลขสมาชิก 8 หลัก เช่น PG82921773554XXF141133XX
 • ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 ส.ค. 60 ก่อน 23.59 น. เท่านั้น

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องซื้อบัตรโดยสาร และเดินทางกับบางกอกแอร์เวย์ส ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 31 ส.ค. 60 เท่านั้น
 • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดเท่านั้น
 • บัตรโดยสารโปรโมชั่นทุกประเภทสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
 • บัตรโดยสารแลกคะแนนฟลายเออร์โบนัส สามารถร่วมกิจกรรมได้ตามปกติ และสามารถรับสิทธิ์เพิ่มอีก 1 สิทธิ์ตามที่เงื่อนไขกำหนดไว้
 • หมายเลขบัตรโดยสารดังกล่าวต้องเดินทางกับบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น
 • บัตรโดยสารที่ออกโดยสายการบินพันธมิตร หรือบินโดยสารการบินพันธมิตรไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
 • บัตรโดยสารประเภทการแลกเปลี่ยนสื่อสามารถร่วมกิจกรรมได้ปกติ
 • บัตรโดยสารที่ได้รับเป็นของรางวัลจากการร่วมกิจกรรมต่างๆ จากบางกอกแอร์เวย์ส หรือจากธุรกิจพันธมิตรคู่ค้ากับสายการบินฯ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
 • บัตรโดยสารสวัสดิการต่างๆ ของบริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
 • พนักงานและครอบครัวบริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือทั้งหมด รวมทั้งตัวแทนโฆษณา/ตัวแทนบริษัทที่ดำเนินธุรกรรมกับบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติถูกต้องตามกติกาเท่านั้น

รายละเอียดของรางวัลและการประกาศรายชื่อผู้โชคดี

กำหนดการจับรางวัล แบ่งเป็น 2 ครั้ง ดังนี้

จับรางวัล ครั้งที่ 1 วันที่ 5 เม.ย. 60 จำนวน 16 รางวัล สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ซื้อบัตรโดยสาร และบินกับบางกอกแอร์เวย์ส ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.- 31 มี.ค. 60 และมีการส่ง SMS มาร่วมกิจกรรมก่อนเวลา 23.59 น. ของวันที่ 31 มี.ค. 60 เท่านั้น

รายละเอียดของรางวัลสำหรับการจับรางวัลครั้งที่ 1

รางวัลที่ 1: แพ็คเกจทัวร์ประเทศอังกฤษ* 5 วัน 3 คืน สำหรับ 2 ท่าน แพ็คเกจรวมบัตรโดยสารชั้นประหยัด, ที่พักพร้อมอาหารทุกมื้อ, รถรับ-ส่ง, ไกด์ทัวร์ พร้อมตั๋วชมฟุตบอลที่สนามสแตมฟอร์ด บริต Experience in Chelsea exclusive box with personal chef ส่วนตัวในบ๊อกซ์ที่นั่ง จำนวน 6 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 298,000 บาท* รวมทั้งสิ้นกว่า 1,788,000 บาท*

รางวัลที่ 2: ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เสียมราฐ จากบางกอกแอร์เวย์ส รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 36,078 บาท* จำนวน 5 รางวัล รวมทั้งส้ินกว่า 180,390 บาท*

รางวัลที่ 3: ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - สมุย จากบางกอกแอร์เวย์ส รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่า รางวัลละ 18,456 บาท* จำนวน 5 รางวัล รวมทั้งสิ้นกว่า 92,280 บาท*

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. 60 ทางหน้าเว็บไซต์ www.bangkokair.com หรือทางหน้าแฟนเพจ www.facebook.com/flybangkokair เท่านั้น

รวมจำนวนรางวัลครั้งที่ 1 จำนวน 16 รางวัล รวมมูลค่า 2,060,670 บาท


จับรางวัล ครั้งที่ 2 วันที่ 2 ก.ย. 60 จำนวน 16 รางวัล สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ซื้อบัตรโดยสาร และบินกับบางกอกแอร์เวย์ส ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.- 31 ส.ค. 60 และมีการส่ง SMS มาร่วมกิจกรรมก่อนเวลา 23.59 น. ของวันที่ 31 ส.ค.60 เท่านั้น

รายละเอียดของรางวัลสำหรับการจับรางวัลครั้งที่ 2

รางวัลที่ 1: แพ็คเกจทัวร์ประเทศอังกฤษ* 5 วัน 3 คืน สำหรับ 2 ท่าน แพ็คเกจรวมบัตรโดยสารชั้นประหยัด, ที่พักพร้อมอาหารทุกมื้อ, รถรับ-ส่ง, ไกด์ทัวร์ พร้อมตั๋วชมฟุตบอลที่สนามสแตมฟอร์ด บริต Experience in Chelsea exclusive box with personal chef ส่วนตัวในบ๊อกซ์ที่นั่ง 6 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 298,000 บาท* รวมทั้งสิ้นกว่า 1,788,000 บาท*

รางวัลที่ 2: ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - หลวงพระบาง จากบางกอกแอร์เวย์ส รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 36,078 บาท* จำนวน 5 รางวัล รวมทั้งสิ้นกว่า 180,390 บาท*

รางวัลที่ 3: ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - สมุย จากบางกอกแอร์เวย์ส รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่า รางวัลละ 18,456 บาท* จำนวน 5 รางวัล รวมทั้งสิ้นกว่า 92,280 บาท*

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย. 60 ทางหน้าเว็บไซต์ www.bangkokair.com หรือทางหน้าแฟนเพจ www.facebook.com/flybangkokair เท่านั้น

รวมจำนวนรางวัลครั้งที่ 2 จำนวน 16 รางวัล รวมมูลค่า 2,060,670 บาท


รวมจำนวนรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 32 รางวัล รวมมูลค่า 4,121,340 บาท


เงื่อนไขของรางวัลและการตัดสิน

 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องมีชื่อตรงกับบัตรโดยสารเท่านั้น
 • ผู้โชคดีต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้โชคดีต้องนำหลักฐาน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน,บัตรข้าราชการตัวจริง, หนังสือเดินทางตัวจริง หรือเอกสารที่ออกโดยทางราชการเท่านั้น และเอกสารคัดสำเนาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ,ทะเบียนบ้าน และเอกสารคัดสำเนาพร้อม รับรองสำเนาถูกต้อง ,ตั๋วเครื่องบิน / หลักฐานการเป็นสมาชิก FlyerBonus Program ที่ใช้ร่วมรายการหมายเลขที่ได้รับรางวัล และ จดหมายยืนยันผู้โชคดี ที่ทางบริษัทออกให้ สำหรับการรับรางวัลบริษัทฯ จะโทรศัพท์แจ้งผู้โชคดี และแจ้งผู้โชคดีให้ ทราบทางจดหมาย โดยผู้โชคดีต้องเตรียมเอกสารมาแสดงเพื่อรับรางวัลด้วยตนเอง รายละเอียดตามด้านล่างนี้ ที่ บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด 455/89 หมู่บ้านทาวน์พลัส ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13, แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร, 10160 ภายใน 30 วัน หลังจากที่ประกาศผลรางวัล มิฉะนั้นจะถือว่า สละสิทธิ์การรับรางวัล และ บริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป ถ้ารายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯจะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับสภากาชาดไทยหรือสาธารณะกุศลอื่นต่อไป
 • ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏหมายเลขโทรศัพท์และรหัสตั๋วเครื่องบินของผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้หรือไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกหรือ นิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและไม่มีเงินสดเป็นส่วนประกอบในของรางวัล
 • การใช้ตั๋วเครื่องบิน เป็นไปตามเงื่อนไขที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • ของรางวัลไม่สามารถนำมาแลก ทอน โอนสิทธิ์ หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • รางวัลตั๋วเครื่องบินนี้รวมค่าภาษีสนามบิน และค่าออกตั๋วจากบางกอกแอร์เวย์ส หรือสายการบินที่กำหนด* เรียบร้อยแล้ว
 • บัตรโดยสารที่ได้รับเป็นของรางวัลจากการร่วมกิจกรรมต่างๆ จากบางกอกแอร์เวย์ส หรือจากธุรกิจ พันธมิตรคู่ค้ากับสายการบินฯ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
 • ผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิ์ จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528
 • ผู้โชคดีมีสิทธิ์จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 แพ็คเกจท่องเที่ยวผู้โชคดีและผู้ร่วมเดินทาง ต้องรับผิดชอบในการทำหนังสือเดินทาง (Passport) และ วีซ่า (Visa) ด้วยตนเอง และหากผู้โชคดีดังกล่าวไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าประเทศที่เดินทาง ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ หรือไม่สามารถเดินทางตามวันเวลาที่กำหนดได้ ให้ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับของ รางวัลดังกล่าว และบริษัทจะมอบรางวัลให้ผู้โชคดีรายชื่อสำรองต่อไป
 • ในกรณีที่ผู้โชคดีนำสัมภาระขึ้นเครื่องบินเกินกว่าอัตราที่สายการบินนั้นๆ กำหนด ผู้โชคดีจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการนำสัมภาระส่วนเกินดังกล่าวนั้นด้วยตนเองรวมถึงต้องชำระภาษีในกรณีที่ซื้อและนำสินค้าที่ต้องถูกเรียกเก็บภาษีเข้าประเทศ (ถ้ามี) โดยบริษัทฯ ไม่จำต้องร่วมรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นร่วมกับผู้โชคดีแต่อย่างใด
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการส่ง SMS ที่ล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ อ่านไม่ออก การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ตรงที่เกิดจากผู้เข้าร่วมรายการและระบบโทรศัพท์ไม่ว่าจะเนื่องมาจากสาเหตุของความผิดพลาด การเพิกเฉย การแก้ไขปรับเปลี่ยน การให้สินบน การลบทิ้ง ขโมย การทำลาย การรบกวน การถ่ายข้อมูล การสื่อสารที่ผิดพลาด การทำลายหรือถูกไวรัสจู่โจม การเข้ามาใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลวหรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์หรือไม่ว่าสาเหตุใด ๆ ก็ตาม
 • ตัวเลขบนตั๋วเครื่องบินหรือรหัสสมาชิก FlyerBonus Program ที่ใช้ร่วมรายการ หากมีการปลอมแปลง หรือดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำ รอยแก้ไข ตัวสกรีน และ/หรือรอยแก้อื่น ๆ หรือซึ่งได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล
 • ทางบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดวันและเวลาเดินทางเท่านั้น ผู้โชคดีไม่สามารถขอทำการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ ที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้ได้ มิฉะนั้นถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์
 • กำหนดการเดินทางของแพ็คเกจทัวร์ประเทศอังกฤษ* 5 วัน 3 คืน ครั้งแรกเดินทางระหว่างวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2560 ครั้งที่สองระหว่างวันที่ 19-23 พฤษภาคม 2560
 • สำหรับบัตรโดยสารรางวัลต่าง ๆ หากมีการออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ รวมทั้งไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการแพ็คเกจท่องเที่ยว รวมทั้งเที่ยวบินที่ผู้โชคดีได้ยืนยันการเดินทางตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการ และยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • หากพบว่าผู้โชคดีขาดคุณสมบัติในภายหลัง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนรางวัล และมอบรางวัลนั้นให้แก่ผู้โชคดีท่านต่อไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามดุลยพินิจของทีมงาน
 • ผู้โชคดียินยอม และให้ความร่วมมือในการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีการเผยแพร่ชื่อและ/หรือภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวของผู้โชคดี พร้อมผู้ร่วมเดินทางในสื่อประชาสัมพันธ์ทางการตลาดและส่งเสริมการขายตามที่ทางบริษัทฯ เห็นสมควร
 • พนักงานและครอบครัวของพนักงานในเครือ บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด อีกทั้งตัวแทนโฆษณา/ตัวแทนบริษัทที่ดำเนินธุรกรรมเกี่ยวเนื่องกับทางบริษัท รวมทั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมทั้งครอบครัวของคณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
 • กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนของผู้ร่วมรายการมาทั้งหมดนำมารวมกองกันไว้และสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลและจะไม่นำชิ้นส่วนครั้งที่ 1 มารวมจับรางวัล
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการติดสินใจยุติหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ยกเลิกหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตลอดจนเพิกถอนสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมหากตรวจพบการทุจริตต่างๆ
 • ในกรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดโดยปราศจากข้อโต้แย้งและไม่จำเป็นต้องชี้แจงใดๆ